Słownik coachingu

Coaching to…

Coaching to proces, dzięki któremu możliwe staje się przyswajanie wiedzy i rozwój, a przez to doskonalenie umiejętności. Aby być dobrym trenerem, trzeba znać i rozumieć ten proces, a także opanować cały wachlarz stylów, umiejętności i technik zgodnych z kontekstem, w którym coaching jest realizowany.

Parsloe E., Wray M., Trener i mentor, 2000

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.