Piąta dyscyplina

Piąta dyscyplina

Piąta dyscyplina
Teoria i praktyka organizacji uczących się
Peter M. Senge

ISBN 83-88597-51-5
Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna
Kraków 2002
Wydanie III
Stron 378

Spis treści (tematy główne):
Jak nasze działani kreują naszą rzeczywistość i jak możemy ja zmieniać. Dajcie mi dostatecznie długą dźwignię, a poruszę z posad ziemię. Czy twoja organizacja jest zdolna do uczenia się? Więźniowie systemu czy więźniowie własnego myślenia? Piąta dyscyplina – kamień węgielny organizacji uczącej się. Prawa piątej dyscypliny. Zmiana sposobu myślenia. Szablon natury – identyfikacja wzorów wydarzeń. Zasada dźwigni. Sztuka widzenia i całego lasu, i pojedynczych drzew. Główne dyscypliny – kreowanie organizacji uczących się. Mistrzostwo osobiste. Modele myślowe. Wspólna wizja. Zespołowe uczenie się. Prototypy. Otwartość. Lokalność zarządzania. Menedżer i jego czas. Koniec wojny między pracą i rodziną. Mikroświaty – technologia organizacji uczącej się. Nowa praca lidera. Coda. Szósta dyscyplina? Programowanie od nowa. Niepodzielna całość. Dyscypliny uczenia się. Archetypy systemowe.

Kilka słów z okładki książki:
Autor prezentuje pięć podstawowych dyscyplin – technik samodoskonalenia się organizacji. Wyjaśnia wyczerpująco, posługując się przykładami: Czym jest myślenie systemowe (tytułowa “piąta dyscyplina”) i jak je wykorzystać w organizowaniu pracy przedsiębiorstw. Jak usprawniać wadliwe mechanizmy organizacyjne, zgłębiając zarówno naturę błędu w podejmowaniu decyzji, jak i naturę sukcesu. W jaki sposób optymalizować twórcze możliwości jednostki, rozpoznawać i redukować ograniczenia w rozumieniu problemów oraz emocjonalne zagrożenia. Jak budować prawdziwy zespół, będący więcej niż sumą jednostek, zdolny do nieustannego rozwoju.

Uczące wie organizacje to przyszłość także u nas. Książka jest bezcenną pomocą dla menedżerów zarządzających zespołami ludzkimi, źródłem wiedzy o nowoczesnym zarządzaniu dla pracowników naukowych, studentów i wszystkich zainteresowanych tą dziedziną.