Coaching dla kadry menedżerskiej

Coaching dla kadry menedżerskiej

Coaching dla kadry menedżerskiej
Siła i wrażliwość coacha w systemowym podejściu do problemów w zarządzaniu
Mary Beth O’Neill

ISBN 83-7301-614-7
Wydawnictwo Rebis
Poznań 2005
Wydanie I
Stron 248

Spis treści (tematy główne):
Podstawowe pojęcia – pozycja coacha. Wprowadzenie do coachingu dla kadry menedżerskiej. Rozwijanie silnej osobowości. Myślenie systemowe: zrozumienie wyzwań menedżera i coacha. Coach w relacji trójkątnej: skuteczność w pozycji “między”. Cztery fazy coachingu. Faza 1: Kontrakt – znajdź sposób na partnerstwo. Faza 2: Planowanie działań – utrzymuj odpowiedzialność po stronie klienta. Faza 3: Coaching w działaniu – kuj żelazo póki gorące. Faza 4: Podsumowanie – określ cel nauki. Specjalne zastosowania. Strategiczne podejście do roli coacha kadry menedżerskiej. Pomaganie kierownikowi w skutecznym prowadzeniu coachingu pracowników. Ocena własnej skuteczności coachingowej. Pytania do klienta. Łączenie coachingu i konsultacji w celu osiągnięcia lepszych rezultatów.

Kilka słów z okładki książki:
Książka ta adresowana jest do coachów menedżerów na najwyższych szczeblach. Osoba prowadząca coaching jest kimś więcej niż instruktorem; jest partnerem, który – jasno wyrażając swoje zdanie – na równi z klientami emocjonalnie angażuje się w sprawy firmy. Musi więc mieć silną osobowość, by – nie przejmując odpowiedzialności za menedżera – skutecznie wspierać go w podejmowaniu i realizacji wyzwań.