Psychologia coachingu kadry menedżerskiej

Psychologia coachingu kadry menedżerskiej

Psychologia coachingu kadry menedżerskiej
Teoria i zastosowanie
Bruce Peltier

ISBN 83-7301-655-4
Wydawnictwo Rebis
Poznań 2005
Wydanie I
Stron 348

Spis treści (tematy główne):
Ocena. Podejście psychodynamiczne. Koncepcje behawioralne. Podejście skoncentrowane na kliencie. Psychologia i psychoterapia poznawcza. Terapia rodzin i myślenie systemowe. Komunikacja hipnotyczna. Psychologia społeczna i coaching. Stanowisko egzystencjalne. Wiedza trenerów sportowych. Coaching kobiet w biznesie. Pracownicy, menedżerowie i liderzy. Etyka coachingu. Przejście.

Kilka słów z okładki książki:
Coaching kadry menedżerskiej to nowy trend w psychologii. Peltier w swej książce omawia praktyczne umiejętności przydatne w coachingu oraz sposoby ich wykorzystania. Porównując coaching z terapią i wskazując elementy wspólne z różnymi szkołami terapeutycznymi, pozwala się zorientować, jak psycholog może skutecznie pracować z kadrą menedżerską. Książka obejmuje takie zagadnienia, jak coaching postrzegany z różnych perspektyw, efektywna komunikacja coacha z klientem, tworzenie stosunków opartych na wzajemnym zaufaniu i akceptacji oraz etyka tej specjalności.