Słownik coachingu

Coaching to…

Coaching to rozwijanie zdolności zmieniania ludzi, organizacji, w których pracują, oraz środowiska, w którym żyją. Wpływając na ich wyobraźnię i wyznawane wartości, pomaga w ponownym określeniu – w zgodzie z celami, do których dążą – ich postaw, sposobu myślenia i zachowania.

Hargrove R., Mistrzowski coaching, 2006

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.