Mistrzowski coaching

Mistrzowski coaching

Mistrzowski coaching
Robert Hargrove

ISBN 83-7484-005-6
Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna
Kraków 2006
Wydanie I
Stron 268

Spis treści (tematy główne):
Czas na zmiany. Mistrzowski coaching to przyszłość coachingu. Obalanie mitów. Metoda mistrzowskiego coachingu. Transformacja osób. Droga, czyli czym jest mistrzowski coaching. Jak zostać trenerem-mistrzem. Trener, czyli ktoś, kto ma osobowość. Coaching polega na rozmowach. Siła rozmowy. Podstawą coachingu jest transformacja. Uczenie się metodą potrójnej pętli. Coaching kadry kierowniczej i liderów. Szczegółowy model. Transformacja zespołu. Ponowne określenie organizacji. Stwórz nową przyszłość. Budowanie wzajemnego zrozumienia. Sztuka twórczej współpracy. Rozpoznawanie i eliminowanie zachowań defensywnych. Narzędzia. Natychmiastowe rezultaty. Przełomowe cele i techniki. Sekrety mistrzowskiego coachingu. Jak pomóc w odniesieniu sukcesu. Zrozumienie niepisanych reguł gry. Jak skutecznie przekazywać informacje zwrotne. Zrywamy klapki z oczu. Uczenie nowych umiejętności. Coaching polega na nauce i praktyce. Jak sprawić, by ludzie bez reszty zaangażowali się w pracę. Daj im możliwość dokonania czegoś ważnego.

Kilka słów z okładki książki:
Mistrzowski coaching polega na pomaganiu ludziom w wyznaczaniu celów, które są dla nich ważne, i na zwiększaniu ich zdolności do osiągania tych celów. Trener w tak pojętym coachingu nie jest doradcą w sprawach biznesowych, lecz kimś, kto pomaga w dokonaniu transformacji najpierw lidera, a potem całej organizacji. Wymaga to umiejętności wydobywania z ludzi tego, co w nich najlepsze, wspierania ich indywidualnego rozwoju, a także twórczej współpracy z nimi. Opierając się na takiej koncepcji coachingu, autor wyjaśnia jak: zbudować partnerską relację łączącą trenera z jego podopiecznym; wprowadzić zmiany w sposobie myślenia liderów; pomóc podopiecznym w stworzeniu inspirujących ich do działania wizji przyszłości; wspierać ich w realizowaniu tej wizji; stworzyć odpowiednią atmosferę dla zmian wprowadzanych w całej organizacji. Autor podaje nie tylko ogólne wskazówki, ale też opisuje wiele konkretnych technik i narzędzi m.in. pokazujących jak: prowadzić rozmowy coachingowe; eliminować postawy defensywne; wykrywać niepisane reguły obowiązujące w firmie; przekazywać informacje zwrotne. Książka została napisana z myślą o trenerach, ale zawarte w niej rady mogą być wykorzystane przez każdego, kto zamierza pomagać innym w odnoszeniu sukcesów.