Coaching, mentoring i zarządzanie

Coaching, mentoring i zarządzanie

Coaching, mentoring i zarządzanie
Micki Holliday

ISBN 83-246-0167-8
Wydawnictwo Helion
Gliwice 2006
Wydanie I
Stron 263

Spis treści (tematy główne):
Wyniki twojego zespołu zależą od ciebie. Pięcioetapowy model StaffCoaching. Rola coacha: inspirowanie i motywowanie pracowników. Rola mentora: instrukcje na podstawie przykładów. Rola doradcy: konfrontacja i korygowanie działania pracowników. Integrowanie zespołu. Zarządzanie w ramach modelu StaffCoaching. Co z tego wynika i dla kogo to ma znaczenie?

Kilka słów z okładki książki:
Jak rozwiązywać problemy i budować zespół? Dlaczego coaching zamiast tradycyjnego zarządzania ludźmi? W świecie sportu, skąd pochodzi idea coachingu, trener drużyny zajmuje się wszystkim: prowadzi rekrutację, motywuje, ocenia, rozstrzyga konflikty i zatrzymuje najlepszych zawodników. Dobrze zna wszystkich członków zespołu, cieszy się ich szacunkiem, stwarza atmosferę zdrowej rywalizacji i inspiruje do osiągania zadziwiających wyników. Czy jako menedżer w firmie możesz przyjąć tak szeroką odpowiedzialność i zbliżyć się do ludzi w swoim zespole? Owszem, ale dopiero wtedy, gdy porzucisz styl myślenia typowy dla przełożonych – i staniesz się coachem.