Mistrz coachingu

Mistrz coachingu

Mistrz coachingu
Podręcznik dla menedżerów, HR-owców i trenerów
Angus McLeod

ISBN 978-83-246-1261-1
Wydawnictwo Helion
Gliwice 2008
Wydanie I
Stron 363

Spis treści (tematy główne):
Wprowadzenie. Podstawowe problemy coachingu – nowe umiejętności. Czynniki wywołujące zmiany. Coaching w praktyce – zagadnienia organizacyjne. Modele rozwojowe. Rozwój trenera. Pozostałe narzędzia i rodzaje interwencji coachingowych. Coaching – pułapki i metody ich unikania. Mentoring i e-mentoring. Słowniczek najważniejszych pojęć związanych z coachingiem.

Kilka słów z okładki książki:
Życie zaczyna się po… sesji treningowej. Zadaniem dobrego trenera jest motywować, inspirować i wskazywać nowe perspektywy. Efektem jego pracy jest tak skuteczne dotarcie do podopiecznych, by sami odnajdowali w sobie inspirację i dostrzegali własne możliwości. Bez względu na to, czy szkolenie dotyczy technik komunikacji, zasad przywództwa, pracy w grupie czy wystąpień publicznych, najistotniejsze jest zawsze dobranie metody pozwalającej uzyskać wyniki najbliższe perfekcji. Poszukując złotego środka, Angus McLeod przestudiował wszystkie dostępne metody coachingu, wybrał ich najlepsze elementy i na tej podstawie stworzył jedną, spójną koncepcję. Jej najsilniejszym punktem jest osoba trenera. Tak, to właśnie od Ciebie, Twojego potencjału, pomysłowości i otwartości zależy rozwój ludzi, którymi się opiekujesz. To dzięki Tobie zdobywają oni nowe umiejętności, odnoszą sukcesy w życiu zawodowym, są również gotowi na pozytywne zmiany w życiu osobistym. Holistyczna metoda coachingowa – informacja, komunikacja i metody porozumiewania się; rozwiązywanie konfliktów i rozładowywanie napięć; pytania, wizualizacje, totemy, symbole i metafory; pułapki coachingu, zasady postępowania i unikanie błędów.