Coaching

Coaching

Coaching
Osobisty mentor
red. Patty McManus

ISBN 978-83-246-1005-1
Wydawnictwo Helion
Gliwice 2008
Wydanie I
Stron 84

Spis treści (tematy główne):
Przesłanie mentora – coaching to proces uczenia się trwający całe życie. Coaching – podstawy. Co to jest coaching? Jak stwierdzić, że należy zastosować coaching? Jak rozwijać umiejętności przydatne w coachingu? Jak poprowadzić sesję coachingową? Jak dostosować coaching do sytuacji? Wskazówki i narzędzia. Narzędzia coachingowe. Sprawdź się.

Kilka słów z okładki książki:
Chęć nieustannego rozwijania się i zdobywania nowych doświadczeń to cecha charakteryzująca wybitnych ludzi sukcesu. Coaching jest metodą czynnie wspierającą to dążenie. Istotną jego zaletą jest nieformalny charakter. Coaching może przejawiać się nie tylko w kontaktach osobistych, ale również telefonicznych czy e-mailowych. Udzielając komuś w dowolnym momencie wskazówek opartych na praktycznej wiedzy, jaką zdobyliśmy, czy też przyjmując opinie i sugestie kierowane w naszą stronę, tworzymy silną i trwałą organizację. Budulcem jest tu wzajemne zaufanie i umiejętność wypracowania sensownych kompromisów. Dowiedz się, jak: rozwijać swoje naturalne talenty i efektywnie je wykorzystywać; precyzować cele i dążyć do ich realizacji; poprawiać relacje na linii przełożony-podwładny; przezwyciężać przeszkody zewnętrzne i własne słabości.