Efektywny coaching zespołów zadaniowych

Efektywny coaching zespołów

Efektywny coaching zespołów zadaniowych
Ryszard Panfil

ISBN 978-83-89156-85-3
Wydawnictwo AWF Wrocław
Wrocław 2008
Wydanie I
Stron 184

Spis treści (tematy główne):
Podstawy coachingu zespołowego. Zespoły zadaniowe. Źródła coachingu zespołowego. Efektywność zespołowa. Synergiczne postrzeganie zespołowości. Zespół jako dynamiczna grupa społeczna. Zespół jako elastyczna organizacja. Zespół zadaniowy jako struktura synergiczna. Współczesne koncepcje coachingu zespołowego. Staff Coaching. Mistrzowski coaching. Efektywny coaching. Fazy i czynności w procesie coachingu zespołowego. Faza strukturalizowania zespołu zadaniowego. Faza koordynowania współdziałania. Faza aktywizowania do współdziałania. Faza wdrażania samooceny współdziałania. Faza restrukturyzacji zespołu.

Kilka słów z okładki książki:
Niniejsza książka ma ambicje aspirować i wspierać zarówno refleksyjnych teoretyków (badaczy), jak i praktyków w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie pełniejszego i bardziej racjonalnego wykorzystania synergii do zwiększania efektywności zespołowej. Postrzeganie zespołów zadaniowych jako struktur wysoce synergicznych i poszukiwanie w procesie coachingu metody zwiększania jego efektywności wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Autor ma nadzieję, że książka ta może inspirować zarówno studentów, jak i pracowników nauki zgłębiających nauki ekonomiczne, organizację i zarządzanie, psychosocjologię, pedagogikę czy sport. Może być także źródłem refleksji dla praktyków zarządzania, kierowania i edukowania, ukazując im nową perspektywę i możliwości partnerskiego usprawniania działań podlegających im jednostek organizacyjnych, będących jednocześnie elastycznymi grupami społecznymi.