Coaching

Coaching

Coaching
Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów
red. Paweł Smółka

ISBN 978-83-246-1908-5
Wydawnictwo Helion
Gliwice 2009
Wydanie I
Stron 276

Spis treści (tematy główne):
Coaching oparty na dowodach. Psychologia coachingu. Coaching umiejętności interpersonalnych. Coaching jako profesja. Standardy nauczania i praktyki coachingu. Executive coaching, czyli o metodzie dążenia do doskonałości przez menedżerów wyższego szczebla. Coaching kariery. Coaching wewnętrzny w firmie. E-coaching: zalety i ograniczenia. Coaching z perspektywy menedżera. Wdrożenie programu coachingu w organizacji.

Kilka słów z okładki książki:
Coaching jako metoda wspierania rozwoju osób ambitnych. Lektura obowiązkowa dla adeptów coachingu i praktykujących coachów; menedżerów, którzy chcą skorzystać z usług coacha; specjalistów HR, odpowiedzialnych za wdrażanie coachingu w organizacji. Czy wiesz, czym jest profesjonalny coaching oraz w jaki sposób może Ci pomóc w rozwoju kariery zawodowej? Coaching służy doskonaleniu kompetencji i przygotowuje do odgrywania nowych ról zawodowych lub sprawniejszego funkcjonowania na dotychczasowym stanowisku. Jest to także narzędzie pomocne przy wprowadzaniu zmian w obecnym sposobie życia lub ścieżce kariery. Zmian tych dokonuje się poprzez odkrycie na nowo znaczenia swojej pracy lub dążenie do nadania własnemu życiu, czy też karierze zupełnie nowego sensu i kierunku. Coaching jest więc sposobem na wspieranie rozwoju i samorealizacji, kreowanie siebie w zgodzie z wyznawanymi wartościami, posiadanymi predyspozycjami i dążeniami, z którymi głęboko się identyfikujemy. Aktywne uczestnictwo w sesjach coachingu owocuje uwolnieniem uśpionych zdolności, możliwości i potencjału. Coaching jest dla osób, które dobrze funkcjonują, ale mają potencjał oraz ambicję, aby radzić sobie jeszcze lepiej, z myślą o osiąganiu nieprzeciętnych wyników.