Coaching zespołowy

Coaching zespołowy

Coaching zespołowy
David Clutterbuck

ISBN 978-83-7510-235-2
Wydawnictwo Rebis
Poznań 2009
Wydanie I
Stron 248

Spis treści (tematy główne):
Coaching – co to jest? Formy coachingu. Kluczowe etapy coachingu. Rozmowa coachingowa. Skuteczny coach. Kompetencje pracownika. Charakterystyka zespołu. Zespół – co to jest? Typy zespołów. Skuteczność zespołu. Ewolucja zespołów. Repertuar coacha. Coaching zespołu. Coaching w biznesie. Natura coachingów zespołów. Modele coachingu zespołu. Coaching czy facylitacja? Przywództwo a coaching. Integracja zespołu a coaching. Coaching na najwyższym szczeblu. Skuteczny coach grupowy. Przygotowanie zespołu. Pełna skuteczność. Coaching zespołu w fazie rozwoju. Faza rozwoju zespołu. Rozwój zespołu – teorie alternatywne. Wiedza zespołu. Warunki uczenia się w zespole. Sześć typów zespołów. Proces zespołowego uczenia się. Budowa zespołu uczącego się. Stopień gotowości. Zarządzanie coachingiem zespołu. Dynamika interpersonalna. Czas. Zarządzanie kluczowymi procesami. Przewiduj nieprzewidywalne. Samodzielny coaching zespołu. Droga do coachingu samodzielnego. Warunki samodzielnego coachingu. Role w coachingu samodzielnym. Coaching – podaj dalej.

Kilka słów z okładki książki:
Książka ta omawia definicje coachingu i jego różne modele w odniesieniu do rozmaitych typów zespołów w organizacjach biznesowych. Obejmuje szeroki zakres zagadnień szkoleniowych: osobistych, zespołowych, strategicznych i operacyjnych. Autor pomaga zrozumieć istotę efektywnego coachingu, podaje wiele przykładów i analizuje konkretne przypadki, popierając to wnikliwymi badaniami. Uczy, jak skupiać się na priorytetach, kreatywnie rozwiązywać problemy oraz osiągać równowagę między wykonywaniem obowiązków, uczeniem się i odpowiednim zachowaniem członków zespołu.