Słownik coachingu

Coaching to…

Coaching jest zawsze działaniem podejmowanym z kimś, a nie dla kogoś. Zatem odpowiedzialność spoczywa na obu stronach: coacha i pracownika. Obie strony muszą wykazać wzajemne zaufanie i otwartość, które są niezbędne dla powstania właściwych relacji między nimi. Pracownik i coach muszą postrzegać efekty działań jako swój wspólny sukces.

Clutterbuck D., Coaching zespołowy, 2009

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.