Słownik coachingu

Coaching to…

Coaching to zorientowanie na proces, interaktywne i poufne doradztwo oraz asysta w zawodowych sytuacjach dotyczących rozwoju, zmian, rozwiązywania problemów lub podejmowania decyzji. Coaching ma na celu uświadomienie i integrację kompetencji osobistych i zawodowych.

Kreyenberg J., Coaching, czyli wspieranie rozwoju pracowników, 2010

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.