Coaching biznesowy

Coaching biznesowy

Coaching biznesowy
Praktyczny podręcznik dla coachów, menedżerów i specjalistów HR
Carol Wilson

ISBN 978-83-61732-96-9
Wydawnictwo MT Biznes
Warszawa 2010
Wydanie I
Stron 328

Spis treści (tematy główne):
Podstawy coachingu: o tym jak, kto, kiedy i gdzie, czyli coaching biznesowy i przywództwo. Czym jest coaching. Techniki coachingowe. Modele coachingowe. Proces coachingu. Trening coacha. Własna działalność coachingowa. Jak stworzyć kulturę coachingu. Coaching zaawansowany: narzędzia, modele i międzynarodowe strudia przypadków. Narzędzia w coachingu. Studia przypadków. Pytania budujące świadomość. Arkusze robocze. Wzory umów o świadczenie usług coachingowych. Ewaluacja coachingu.

Kilka słów z okładki książki:
Skuteczny coaching może pomóc ludziom i organizacjom osiągnąć ich pełny potencjał, zmierzyć się z wyzwaniami i osiągnąć określone cele. Coaching prowadzi do osobistego i zawodowego rozwoju, poprawia wydajność, wyniki, zwiększa poziom motywacji, a także przyczynia się do wzmocnienia równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. “Coaching biznesowy” jest książką cenną zarówno jako wprowadzenie do coachingu dla osób rozważających zdobycie zawodu coacha lub podjęcie współpracy z coachem, prywatnie bądź zawodowo, jak i źródło odniesienia dla doświadczonych coachów. Jest to praktyczny przewodnik, odpowiadający na pytania: “Co?” i “Jak?” w odniesieniu do coachingu. Podejmuje szereg tematów zarówno z perspektywy osobistej, jak i z perspektywy organizacji oraz wyjaśnia strukturę relacji coachingowej. Książka stanowi kompendium wiedzy o technikach, a także o tych najbardziej znanych i tych najświeższych modelach i narzędziach coachingowych. Zawiera cenne wskazówki dotyczące szkoleń dla coachów, prowadzenia własnej działalności coachingowej oraz planowania sesji coachingowej. Uzupełniona o arkusze robocze, ćwiczenia, formularze oceny efektywności coachingu oraz międzynarodowe studia przypadków, książka ta stanowi kompletne źródło wiedzy o coachingu ukierunkowanym na poprawę efektywności.