Coaching koaktywny

Coaching koaktywny

Coaching koaktywny
Umiejętności wspierające sukces klienta
Henry Kimsey-House, Karen Kimsey-House
Philip Sandahl, Laura Whitworth

ISBN 978-83-264-0431-3
Wydawnictwo Wolters Kluwer
Warszawa 2010
Wydanie I
Stron 283

Spis treści (tematy główne):
Podstawy coachingu koaktywnego. Model coachingu koaktywnego. Relacja w coachingu koaktywnym. Konteksty coachingu koaktywnego. Słuchanie. Intuicja. Ciekawość. Pobudzanie i pogłębianie. Zarządzanie sobą. Zasady coachingu koaktywnego i użyteczne praktyki. Spełnienie klienta. Balans klienta. Proces klienta. Integracja, zastosowanie, wizja. Zestaw narzędzi coacha. Wpływ coachingu koaktywnego na organizacje. Coaching zespołu, organizacji albo relacji. Zasady etyczne profesjonalnego coacha.

Kilka słów z okładki książki:
Autorzy “Coachingu koaktywnego” wyjaśniają, na czym polega proces prowadzący do głębokiej zmiany, i uczą, jak można go uruchomić poprzez budowanie partnerskich relacji. W ich wizji umiejętności coachingowe powinni wykorzystywać nie tylko profesjonalni trenerzy, lecz także menedżerowie i nauczyciele, pomagając swoim współpracownikom i podopiecznym wieść satysfakcjonujące życie oraz w pełni realizować swój potencjał w ramach organizacji. W niniejszej książce pionierzy profesjonalnego coachingu przedstawiają model relacji coachingowej dostosowany do zapotrzebowania współczesnych klientów. Opisują umiejętności pozwalające stworzyć posiadającą moc relację, w której klient jest zachęcony do odkrywania i realizowania swojego życiowego celu. Poza przekonującymi analizami wpływu poszczególnych kompetencji na skuteczność coachingu i zaangażowanie klienta książka zawiera m.in.: przykłady rozmów na sesjach coachingowych, zaczerpnięte z doświadczenia autorów w pracy z tysiącami przyszłych coachów i klientów w różnych krajach; zestaw narzędzi coacha, obejmujący przydatne ćwiczenia, kwestionariusze, formularze i listy kontrolne; informacje na temat coachingu prowadzonego dla zespołów i innych systemów relacji; uaktualnioną terminologię.