Coaching oparty na wiedzy

Coaching oparty na wiedzy

Coaching oparty na wiedzy
Coaching oparty na wiedzy w treningach kierowniczych
Patrycja Łychmus

ISBN 978-83-255-1533-1
Wydawnictwo C.H. Beck
Warszawa 2010
Wydanie I
Stron 144

Spis treści (tematy główne):
Coaching oparty na wiedzy. Istota coachingu opartego na wiedzy. Model coachingu opartego na wiedzy. Możliwości wykorzystania coachingu opartego na wiedzy podczas treningów kierowniczych. Treningi kierownicze z perspektywy konwersji wiedzy. Metody-techniki treningowe. Organizacja treningu. Kreowanie i transfer wiedzy w treningach kierowniczych. Rola trenera. Relacje trener-uczestnicy treningu. Warunki skutecznego coachingu opartego na wiedzy w treningach kierowniczych. Efektywne komunikowanie się. Tworzenie pól treningowych. Budowanie wzajemnego zrozumienia. Budowanie zaufania. Rozpoznawanie i eliminowanie zachowań defensywnych. Procedury i modele coachingu opartego na wiedzy w treningach kierowniczych. Trening antystresowy. Trening decyzyjny. Trening asertywności.

Kilka słów z okładki książki:
Książka ukazuje możliwości wykorzystania metody coachingu do transferu wiedzy podczas treningów kierowniczych. Poza wywodem teoretycznym zawiera wskazówki praktyczne dotyczące coachingu opartego na wiedzy w różnych typach treningów (m.in. relaksacyjnym, interpersonalnym, decyzyjnym, negocjacji, zdrowotnym, asertywności, twórczości oraz antystresowym). Ta część pracy jest rezultatem prowadzonych przez Autorkę badań empirycznych oraz jej doświadczeń praktycznych. W książce przedstawiono między innymi: istotę i model coachingu opartego na wiedzy oraz możliwości jego wykorzystania w treningach kierowniczych; metody i techniki treningowe z perspektywy transferu wiedzy; warunki skuteczności coachingu opartego na wiedzy; procedury i modele coachingu opartego na wiedzy w treningach kierowniczych. Publikacja kierowana jest do wykładowców szkół wyższych, specjalizujących się w obszarze doskonalenia kadr i ich studentów, słuchaczy studiów podyplomowych na kierunkach zarządzania, coachów, trenerów i szkoleniowców pragnących poszerzyć swój warsztat pracy oraz menedżerów zainteresowanych rozwojem zawodowym zarówno własnym, jak i podwładnych.