Słownik coachingu

Coaching to…

Coaching jest formą rozmowy przebiegającej zgodnie z niewypowiedzianymi żelaznymi zasadami dotyczącymi tego, co musi być w niej obecne. Te zasady to: szacunek, otwartość, współczucie, empatia i rygorystyczne przestrzegane zobowiązanie do mówienia prawdy.

Whitworth L., Coaching koaktywny, 2010

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.