Psychologia coachingu

Psychologia coachingu

Psychologia coachingu
Ho Law, Sara Ireland, Zulfi Hussain

ISBN 978-83-01-16381-5
Wydawnictwo Naukowe PWN SA
Warszawa 2010
Wydanie I
Stron 297

Spis treści (tematy główne):
Czas dojrzewania: coaching, mentoring i psychologia pozytywna. Filozofia i psychologia w coachingu i mentoringu: teoria procesów uczenia się. Definicje: psychologia coachingu, coaching, mentoring i uczenie się. Rola coachingu i mentoringu w powstawaniu uczącej się organizacji i uczącej się wspólnoty. Uniwersalna struktura odpowiadająca potrzebom coachingu i mentoringu w zróżnicowanym środowisku międzykulturowym. Metody i narzędzia. Nieustający rozwój, zasoby przydatne do nauki i ćwiczenia praktyczne. Analiza przykładów. Ewaluacja. Wnioski, dyskusja i zadania na przyszłość.

Kilka słów z okładki książki:
Pierwszy podręcznik dotyczący psychologii coachingu, który – łącząc różne teorie psychologiczne – tworzy bazę dla coachingu, mentoringu i uczenia się. Autorzy, prezentując najnowsze tendencje w myśleniu, badaniach i osiągnięciach psychologii coachingu, pokazują, jak indywidualni użytkownicy i organizacje mogą wykorzystać tę wiedzę w praktyce. Przedstawione w książce przykłady praktycznych rozwiązań opierają się na elementach międzykulturowych, dzięki czemu mają wymiar uniwersalny i znajdują zastosowanie w różnych środowiskach. Omówione zostały tu także kwestie skuteczności stosowania wiedzy psychologicznej w coachingu, mentoringu i uczeniu się, wartości coachingu dla przedsiębiorstwa oraz zagadnienia dotyczące etyki i kompetencji osób prowadzących coaching.