Coaching kadry kierowniczej

Coaching kadry kierowniczej

Coaching kadry kierowniczej
Sabine Dembkowski, Fiona Eldridge, Ian Hunter

ISBN 978-83-01-16395-2
Wydawnictwo Naukowe PWN SA
Warszawa 2010
Wydanie I
Stron 182

Spis treści (tematy główne):
Przegląd i wprowadzenie. Czym jest coaching kadry kierowniczej? Siedem podstawowych kompetencji skutecznego coachingu kadry kierowniczej. Budowanie dobrego kontaktu. Uważne słuchanie. Kreatywne stawianie pytań. Udzielanie skutecznych informacji zwrotnych. Precyzowanie celu. Intuicja. Indywidualność. Model Coachingu Achieve – systematyczna koncepcja skutecznego coachingu kadry kierowniczej. Ocena aktualnej sytuacji. Kreatywne generowanie alternatyw – burza mózgów. Sprecyzowanie celu. Inicjowanie opcji. Ewaluacja opcji. Planowanie niezbędnych działań. Zachęta do działania. Ogólne zasady stosowania modelu Coachingu Achieve. Siedem podstawowych kompetencji skutecznego coachingu kadry kierowniczej w kontekście modelu. Mierzenie skuteczności coachingu kadry kierowniczej. Kierunki i perspektywy na przyszłość.

Kilka słów z okładki książki:
Wobec coraz bogatszej oferty coachingowej specjaliści HR i ich firmy mają coraz większe trudności z dokonaniem właściwego wyboru metod działania. Książka stanowi cenną pomoc dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, czego mają oczekiwać od coacha. Coaching kadry kierowniczej, czyli executive coaching, to zindywidualizowany proces rozwoju przywództwa, który zwiększa zdolności lidera w zakresie osiągania krótko- i długoterminowych celów organizacji. Organizacja, kierownik oraz executive coach pracują wspólnie w taki sposób, aby osiągnąć maksymalne wyniki. Autorzy opracowali problematykę executive coachingu z perspektywy trenera. Przedstawili modelowy sposób postępowania (Achieve Coaching Model) oparty na 7 kluczowych kompetencjach coacha (tj.: umiejętność słuchania, zadawania pytań, udzielania informacji zwrotnej, jasnego określania celu) i 7-etapowej procedurze realizacji coachingu. Wskazanie podstawowych kompetencji zawodowych wymaganych w pracy coacha przekonuje czytelnika, że wbrew obiegowym opiniom nie każdy może być trenerem, co ma duże znaczenie w dobie budowania tożsamości tego zawodu. Książka zawiera liczne przykłady oraz spis popularnych narzędzi psychometrycznych i ich zastosowanie, co ułatwi osobom pracującym w obszarze coachingu planowanie scenariuszy własnych programów i sesji. Może także służyć menedżerom jako źródło informacji przydatnych do oceny pracy coachów. Książka jest adresowana do: praktyków – specjalistów z działów HR, doradców personalnych; terapeutów, osób zajmujących się zawodowo coachingiem; studentów studiów społecznych, szczególnie psychologii i pedagogiki; czytelników zainteresowanych formami pomocy edukacyjnej osobom dorosłym.