Czym (nie) jest coaching

Czym (nie) jest coaching?

Czym (nie) jest coaching?
Prawdy i mity o coachingu
Sylwia Monostori, Katarzyna Rybczyńska
Monika Zubrzycka-Nowak

ISBN 978-83-7489-288-9
Wydawnictwo GWP (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne)
Sopot 2010
Wydanie I
Stron 148

Spis treści (tematy główne):
Kozioł ofiarny na dywaniku u szefa. Coaching to nie krytyka ani wytykanie błędów. Coaching to nie pouczanie ani “wymądrzanie się”. Coaching to nie instruktaż. Coaching to nie szkolne nauczanie. Coaching to nie trenowanie. Coaching to nie konsulting. Coaching to nie doradztwo. Coaching to nie terapia. Coaching to nie schlebianie. Coaching to nie umacnianie egoizmu ani narcyzmu. Postawa coacha. Tematy na coaching. Jak wybrać właściwego coacha. Na dobre zakończenie.

Kilka słów z okładki książki:
Intrygujące, budzące ciekawość, nieco tajemnicze i od pewnego czasu bardzo modne słowo – coaching. Pojawiło się w naszym języku jako próba opisania czegoś odmiennego od już istniejących sposobów oddziaływania na drugiego człowieka. W miarę powstawania w Polsce kolejnych szkół coachingu pojęcie to zaczęło ewoluować i nabierać nowego znaczenia, wyrażając określoną postawę życiową, podejście do drugiego człowieka i formę wspierania go – inną niż instruowanie, trening, nauczanie, psychoterapia, doradztwo, mentoring czy konsulting. Autorki, odwołując się do wielu przykładów z własnej praktyki, pokazują, dlaczego coaching jest wyjątkowo piękną metodą współpracy – niezwykle inspirującą i rozwijającą tego, kto się jej poddaje. W niniejszej książce znajdziesz rzetelną wiedzę i ogromne doświadczenie przedstawione lekko i z ogromnym poczuciem humoru.

Komentarz:
Wydanie drugie ukazało się pod tytułem: Czym jest coaching. Prawdy i mity (2018) Zobacz wydanie drugie »»»