Life coaching - relacje w równowadze

Life coaching

Life coaching – Relacje w równowadze
red. Katarzyna Ramirez-Cyzio

ISBN 978-83-928098-8-3
Wydawnictwo New Dawn
Warszawa 2010
Wydanie I
Stron 162

Spis treści (tematy główne):
Life coaching menedżera. Self coaching. Sport w life coachingu. Coaching w nurcie poznawczo-behawioralnym: podstawowe założenia i model pracy. Pani Terapia i Pan Coaching, czy to małżeństwo może się udać? Coaching par w świetle psychologii miłości. Kochaj siebie. Związki, czyli całe prawdzie życie. Niebo razem.

Kilka słów z okładki książki:
Książka, którą trzymacie Państwo w ręku nie ma aspiracji wyczerpania tematu ani, tym bardziej, bycia przewodnikiem po Life coachingu – to tylko początek rozmowy na ten temat, to próba spojrzenia z szerokiej perspektywy na obszar stosunkowo w Polsce nowy, jeszcze nieuporządkowany. I tak, jak temat ten rozwija się w różne kierunki, w różnym stylu – tak właśnie zaprojektowaliśmy tę książkę. Mając doświadczenie w business coachingu widzimy, że trzeba spojrzeć na temat równowagi w życiu bardzo szeroko, że nie można oddzielić sfery zawodowej od osobistej. Tempo życia, ilość informacji, zadań, koniecznych do załatwienia spraw, ciekawych miejsc do odkrycia, to wszystko sprawia, że rzadko zadajemy sobie pytanie “Po co?”