Coaching międzykulturowy

Coaching międzykulturowy

Coaching międzykulturowy
Philippe Rosinski

ISBN 978-83-932452-1-5
Wydawnictwo New Dawn
Warszawa 2011
Wydanie I
Stron 347

Spis treści (tematy główne):
Coaching i kultura. Nowa dziedzina coachingu. Integrowanie wymiaru kulturowego. Wykorzystanie różnic kulturowych. Siatka orientacji kulturowych. Jak wykorzystać poczucie władzy. Jak wykorzystać podejście do zarządzania czasem. Jak wykorzystać definicje tożsamości i celu. Jak wykorzystać układy organizacyjne. Jak wykorzystać koncepcje terytorium i granic. Jak wykorzystać wzorce komunikacyjne. Jak wykorzystać sposoby myślenia. Wspieranie podróży ku znakomitym wynikom i większemu spełnieniu. Przeprowadzanie ewaluacji. Określanie celów za pomocą Globalnej Karty Wyników. Podążanie w kierunku złożonych celów głównych. Łączenie różnych dyscyplin, kultur i ludzi. Analiza transakcyjna. Programowanie neurolingwistyczne. Pisemna informacja zwrotna na temat twojego coachingu.

Kilka słów z okładki książki:
Jak wykorzystać potencjał tkwiący w różnicach narodowych, korporacyjnych i zawodowych? “Coaching międzykulturowy” to wybitna książka, prezentująca sposób na wypracowanie nowego rodzaju coachingu, niezbędnego do osiągnięcia doskonałych rezultatów w dzisiejszym wielokulturowym otoczeniu. To wizjonerskie dzieło jest głębokie i praktyczne. Pokazuje, w jaki sposób wykorzystać ludzki potencjał i bogactwo różnorodności kulturowej dla dobra pracowników, klientów, interesariuszy i całego społeczeństwa (Dean O’Hare). “Coaching międzykulturowy” przedstawia nowatorskie wielokulturowe podejście i innowacyjną, globalną perspektywę. Książka ta jest skarbem dla wszystkich, którzy pragną nauczyć się, jak pomagać ludziom w osiąganiu spełnienia i w odpowiedzialnym rozwoju (Laura Berman Fortgang). Dzięki zintegrowaniu zasad efektywnego coachingu z wiedzą na temat interkulturowości i wrażliwości, książka “Coaching międzykulturowy” będzie służyć wielu coachom indywidualnym i coachom kadry zarządzającej na całym świecie przez wiele lat. Przejrzysta, wnikliwa, praktyczna, wzbogacona doświadczeniem i głębokim humanizmem Rosinskiego przekonuje, że warto łączyć cele osobiste i organizacyjne z celami społeczności i całej planety. Autor skłania nas do myślenia i działania systemowego – globalnie i lokalnie (Michael H.Hoppe).