Globalny coaching

Globalny coaching

Globalny coaching. Podejście zintegrowane
Philippe Rosinski

ISBN 978-83-932452-0-8
Wydawnictwo New Dawn
Warszawa 2011
Wydanie I
Stron 274

Spis treści (tematy główne):
Podejście globalnego coachingu. System wielu perspektyw. Poprzez coaching w stronę lepszego świata. Odkrywanie sześciu perspektyw. Perspektywa fizyczna – dbanie o zdrowie i sprawność fizyczną. Perspektywa menedżerska – pobudzanie produktywności i rezultatów. Perspektywa psychologiczna – rozwijanie emocjonalności i relacji. Perspektywa polityczna – budowanie mocy i służby. Perspektywa kulturowa – promowanie różnorodności i kreatywności. Perspektywa duchowa – tworzenie znaczenia i jedności. Łączenie sześciu perspektyw. Wzajemne połączenie. Odkrywanie wewnętrznych bohaterów. Ku jedności poprzez głębokie więzi.

Kilka słów z okładki książki:
Prowokacyjna, ekscytująca i mądra książka. Zawiera przegląd materiału, od psychologii do medycyny, od ekonomii do fizyki, od filozofii do mistycyzmu – i wzywa nas, byśmy otworzyli się na nowe sposoby myślenia. Autor prezentując dobrze opisane przykłady coachingu biznesowego wskazuje, jak obejmowanie wielu perspektyw wzbogaca jakość naszego coachingu i umożliwia naszym klientom zwiększenie swojej skuteczności (prof. Carol Kauffman).