Coaching - katalizator rozwoju organizacji

Coaching – katalizator rozwoju

Coaching – katalizator rozwoju organizacji
red. Lidia D. Czarkowska

ISBN 978-83-928098-9-0
Wydawnictwo New Dawn
Warszawa 2011
Wydanie I
Stron 391

Spis treści (tematy główne):
Coaching jako katalizator rozwoju organizacji. Coaching integratywny: rozwój i zastosowanie modelu w praktyce executive coachingu. Alianse, fuzje i przejęcia: podejście coachingu globalnego. Filary coachingu i sześć dróg rozwoju organizacji. Coaching menedżerski jako element kultury organizacyjnej firmy. Kluczowe wymiary pracy z ludźmi menedżera. Funkcje coachingu w organizacji i dobór coacha. O coachingu, menedżerach, samoświadomości, zadawaniu pytań, nastawieniu na rozwiązania, organizacjach i rozwoju – refleksje coacha. Coaching jako narzędzie rozwijania zespołów. Coaching wielokulturowych zespołów wirtualnych. Integral Coaching w służbie integralnego przywództwa. Teoria integralna, a łączenie różnych aspektów nowoczesnej organizacji. Metafora w coachingu: zastosowanie metody Clean Coaching w pracy z organizacjami. Przykłady zastosowań coachingu w pracy z organizacjami, liderami, zespołami i jednostkami.

Kilka słów z okładki książki:
Gama tematów zaproponowanych w niniejszej publikacji jest bardzo szeroka – od analizy istoty, funkcji i głównych zasad coachingu oraz jego roli w kształtowaniu kultury organizacyjnej, poprzez problematykę roli coachingu w pracy menedżerów i w procesach różnego rodzaju transformacji, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym, aż po bogaty zestaw prezentacji konkretnych procesów coachingowych ukazujących ich założenia, przebieg, trudności i rezultaty. Wspólnym mianownikiem jest tu problematyka organizacji, zarządzania i kierowania. Książka „Coaching – katalizator rozwoju organizacji” z pewnością zainteresuje bardzo szerokie grono odbiorców – osoby, które już zajmują się coachingiem i te, które do jego uprawiania dopiero się przygotowują, menedżerów, pracowników służb kadrowych, studentów oraz wszystkich, którzy interesują się funkcjonowaniem współczesnych organizacji i zachodzącymi w nich zmianami (prof. dr hab. Czesław Szmidt).