Coaching. Trening efektywności

Coaching. Trening efektywności

Coaching. Trening efektywności
John Whitmore

ISBN 978-83-62343-14-0
Wydawnictwo G+J Gruner+Jahr Polska
Warszawa 2011
Wydanie I
Stron 268

Spis treści (tematy główne):
Zasady coachingu. Czym jest coaching? Menedżer w roli coacha. Natura zmiany. Natura coachingu. Efektywne pytania. Porządek zadawania pytań. Wyznaczanie celów. Czym jest rzeczywistość? Jaki masz wybór? Co zrobisz? Coaching w praktyce. Czym jest efektywność? Nauka i przyjemność. Motywacja oraz wiara w siebie. Coaching zorientowany na sens i znaczenie. Feedback i ocena. Rozwój zespołu. Coachowanie zespołów. Pokonywanie barier coachingu. Liczne korzyści płynące z coachingu. Przywództwo zorientowane na wysoką skuteczność. Wyzwanie dla liderów. Podstawy bycia liderem. Cechy przywództwa. Transformacja poprzez coaching transpersonalny. Inteligencja emocjonalna. Narzędzie psychologii transpersonalnej. Przyszły nacisk coachingu.

Kilka słów z okładki książki:
Książka przełomowa o metodologii coachingu na świecie. Podręcznik Whitmore’a pomoże ci odnaleźć nowe sposoby myślenia o ludziach, zarządzaniu i efektywności. Pamiętaj: coaching koncentruje się na przyszłych możliwościach; celem coacha jest kształtowanie świadomości, odpowiedzialności oraz wiary w siebie; menedżer może być coachem; zadaniem menedżera jest wykonanie zadania i rozwijanie pracowników; jakość pracy i potrzeba rozwoju wymagają coachingu; liderzy zorientowani na przyszłość muszą reprezentować pewne wartości, być wiarygodni, błyskotliwi i uporządkowani oraz mieć wizje i wyznaczony cel.