Coaching rodzicielski

Coaching rodzicielski

Coaching rodzicielski
David Miskimin, Jack Stewart

ISBN 978-83-62443-06-2
Wydawnictwo Academica (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)
Warszawa 2011
Wydanie I
Stron 230

Spis treści (tematy główne):
Pierwsze kroki. Rozmowy coachingowe. Pytanie i słuchanie. Model GROW. Relacja. Wiara we własne możliwości. Uczenie się. Coaching. Optymalizacja stresu. Opowieści. Studium przypadków. Analiza rozmów coachingowych. Najczęściej zadawane pytania.

Kilka słów z okładki książki:
Trzymasz w rękach książkę będącą kluczem do opanowania umiejętności coachingu, czyli inspirowania rozwoju osobistego, w tym przypadku stosowanego w relacjach z własnym dzieckiem. Prezentuje ona wykorzystywane w profesji coachingowej metody i techniki postępowania, które sprawdzają się najlepiej w codziennym kontakcie z naszymi podopiecznymi. Książka ta przeznaczona jest dla rodziców, dziadków i wszystkich, którzy sprawują opiekę nad dziećmi. Prezentuje ona sprawdzone metody pozwalające w znacznym stopniu zwiększyć szanse osiągnięcia życiowego spełnienia przez naszych podopiecznych. W pracy z dzieckiem stosujesz metody coachingu, ale dajesz mu znacznie więcej. Gdy łączysz miłość i szacunek dla swojego dziecka z umiejętnościami najdoskonalszego coacha, znikają wszelkie przeszkody. Szczególnie gdy pojawiają się przed wami nowe, ekscytujące wyzwania.