Moc coachingu

Moc coachingu

Moc coachingu
Poznaj narzędzia rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste
Jolanta Kućka, Małgorzata Nowak, Joanna Sawicka, Katarzyna Sztajerwald, Maja Wilczyńska

ISBN 978-83-246-2907-7
Wydawnictwo Helion
Gliwice 2011
Wydanie I
Stron 214

Spis treści (tematy główne):
Ruszaj w podróż z coachingiem. Czym jest coaching? Rodzaje coachingu. Relacja coachingowa. Zasady coachingu i postawa coacha. Kluczowe umiejętności coacha. Potencjał człowieka. Jakim potencjałem dysponuje człowiek? Świadomość potencjału człowieka, a postawa coacha. Rozmowa coachingowa. Model rozmowy coachingowej. Model GROW. Model Wizja-Strategia-Determnacja. Narzędzia coachingowe. Asocjacja i dysocjacja. Pytania odkrywające horyzont dostępnych możliwości. Zmiana perspektywy. Burza mózgów. Pierwszy krok. Koło priorytetów. Matryca zarządzania czasem. Mapa celów i marzeń. Metoda lustra. Wizualizacja. Zaczynaj z wizją końca. Prezentacja doświadczeń. Analiza SWOT. Strategia Disneya. Wizualizacyjna metoda dokonywania wyborów. Cztery poziomy rozwijania umiejętności. Modelowanie zachowań. Model poziomów logicznych Diltsa. Mentalny mentor. Puszka Pandory. Kotwiczenie stanów i zasobów. Droga rozwoju coacha. Zaplecze coacha. Czy coaching jest dla ciebie? Formularz przed pierwszą sesją. Umowa coachingowa. Umowa coachingowa coach-klient-sponsor. Formularz przygotowania klienta do sesji. Formularz Koła priorytetów. Formularz SWOT. Formularz Matrycy zarządzania czasem. Karta obserwacji zmiany. Ewaluacja coachingu po sesji. Ewaluacja coachingu po procesie. Karta klienta. Lista przeprowadzonych sesji coachingowych dla potrzeb certyfikacji.

Kilka słów z okładki książki:
Książka krok po kroku wprowadzi początkującego coacha w tajniki najmocniejszych, najczęściej stosowanych narzędzi coachingowych. Przygotuje go do efektywnego przeprowadzenia rozmowy z klientem w sposób niedyrektywny, określony przez standard ICF. Została przygotowana przez zespół doświadczonych coachów i praktyków biznesu w oparciu o ich bogatą praktykę coachingową i biznesową, certyfikację Erickson College International oraz kompetencje doskonalone w czołowych szkołach i organizacjach coachingowych na świecie: Erickson College International, Center for Right Relationship European, International Coach Federation. Niniejsza publikacja jest jedną z pierwszych tego typu książek napisanych przez rodzime autorki. Dostosowano ją do oczekiwań i mentalności polskich odbiorców. Przedstawia przykłady zastosowania opisywanych narzędzi podczas sesji coachingowych przeprowadzanych w polskiej rzeczywistości. Z tą książką poznasz dwadzieścia jeden metod coachingowych o różnym stopniu zaawansowania. Znajdziesz tu także kilka autorskich pomysłów, wskazówek i porad, które przyczynią się do wzbogacenia twojego warsztatu. Jest to wygodny w użyciu podręcznik dla osób uczących się coachingu oraz promujących coachingowy styl zarządzania. Opisano w nim kluczowe umiejętności coacha oraz narzędzia wykorzystywane podczas sesji coachingowych.