Coaching kadry kierowniczej

Coaching kadry kierowniczej

Coaching kadry kierowniczej
Dopasowanie usług coachingowych do kontekstu i potrzeb przedsiębiorstwa
Stuart McAdam

ISBN 978-83-264-1235-6
Wydawnictwo Wolters Kluwer
Warszawa 2011
Wydanie I
Stron 168

Spis treści (tematy główne):
Czym jest coaching kadry kierowniczej. Kawałki składające się na całość coachingu. Rola działu zarządzania zasobami ludzkimi. Jak wygląda sukces? Tworzenie środowiska coachingowego. Kontekst organizacyjny coachingu. Identyfikowanie potrzeb. Informacje zwrotne. Na co ma wpływ coaching kadry kierowniczej. Coaching przystosowawczy. Coaching dotyczący wyników. Coaching kariery. Coaching w trakcie projektów. Coaching dla osób zatrudnianych z zewnątrz. Coaching podczas fuzji i przejęć. Coaching dyrektorów niepełniących funkcji zarządczych. Coaching podczas zwolnień monitorowanych. Coaching zespołów. Wzbogacanie umiejętności menedżera i tych, którzy są na celowniku. Jak to działa? Przygotowanie. Sposób prowadzenia. Zamknięcie i zakończenie. Narzędzia i techniki. Coach jako konsultant. Pierwszy kontakt. Funkcja coacha wewnętrznego. Czego należy wymagać od coacha. Jakich coachów unikać. Co się sprawdza. Czy będziesz pracował z osobą, którą widzisz? Co powinieneś wiedzieć jako potencjalny coach. Jakie są motywy twojego zainteresowania coachingiem? Jak dużo wiesz o coachingu kadry kierowniczej? Szkolenie z dziedziny coachingu kadry kierowniczej. Badanie rynku. Praca w charakterze coacha kadry kierowniczej. Jak sprawić, aby ta książka była przydatna. Czy twoja firma potrzebuje coachingu kadry kierowniczej? Wpływ coachingu na organizację.

Kilka słów z okładki książki:
Stuart McAdam, doświadczony dyrektor HR i coach, wyznacza precyzyjnie obszar coachingu kadry kierowniczej (executive coaching) i analizuje go z trzech perspektyw: coacha, menedżera zatrudniającego coacha (sponsora) oraz osoby korzystającej z coachingu (klienta lub uczestnika). Wyjaśnia, jakie mogą być realne efekty coachingu i jak zadbać o to, aby proces coachingu był wartościowy dla firmy i zatrudnionych w niej osób. Omawia dokładnie: czym jest coaching kadry kierowniczej; co składa się na kontekst organizacyjny coachingu; na czym polega rola coacha i czego należy od niego oczekiwać; co powinien wiedzieć potencjalny coach. Autor zwraca uwagę na odpowiednie umiejscowienie coachingu w strukturze przedsiębiorstwa i dopasowanie go do potrzeb firmy i pracowników oraz podaje przykłady, w których pojawiły się związane z tym wyzwania. Proponuje liczne techniki i narzędzia, które można z powodzeniem zastosować na różnych etapach procesu. Książka będzie przydatną lekturą dla coachów, osób, które chciałyby zostać coachami, pracowników korzystających z coachingu i kierowników zamawiających coaching dla członków swoich zespołów.