Coaching jako wskaźnik zmian

Coaching jako wskaźnik zmian

Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu
red. Lidia D. Czarkowska

ISBN 978-83-7561-198-4
Wydawnictwo Poltext
Warszawa 2012
Wydanie I
Stron 317

Spis treści (tematy główne):
Coaching – narzędzie zmiany w zarządzaniu i biznesie. Koło zmiany. Zarządzanie zintegrowane i coachingowy Pierścień transformacji jako narzędzie rozwoju świadomości. Ekologiczny biznes. Pielęgnowanie i rozwój biznesu jak życia organizmu. Perspektywa społeczno-biznesowa Polski. Coaching przywódców – wsparcie liderów. Analytic-Network Coaching. Coaching na potrzeby rozproszonego przywództwa i zmiany organizacyjnej. Różnorodny menedżer – realny ideał. Nowy paradygmat przywództwa – inteligencja emocjonalna głównym czynnikiem efektywności. Model “kapitału emocjonalnego” nowym narzędziem coachingowym rozwoju przywództwa. Coaching innowacyjności. Wsparcie dla liderów nowatorskich przedsięwzięć. Jak nie iść na dno i nauczyć się pływać – czyli o roli coachingu w osiąganiu sukcesu menedżera na nowo objętym stanowisku. Rola mentoringu i coachingu w zarządzaniu talentami. Coaching wielokulturowych zespołów wirtualnych. Coachingowe inspiracje. Zen Coaching i sztuka osiągania stanu zrelaksowanego “bycia”. Zarządzanie talentami w organizacji. Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w nauczaniu języków obcych.

Kilka słów z okładki książki:
Książka stanowi wybór tematów z zakresu praktyki coachingu. Teksty prezentują konkretne metody i sposoby pracy w ramach coachingu, a także przedstawiają refleksje i inspiracje związane z coachingiem. Jako, że motywem przewodnim publikacji jest coaching w powiązaniu ze zmianami w organizacji i zarządzaniu, część tekstów odwołuje się do wybranych koncepcji przywództwa czy np. zarządzania talentami w organizacji. Istotnym walorem książki jest dostarczenie możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń między coachami, poznanie odmiennych podejść i spojrzeń na praktykę coachingu. Jest to zatem książka dla coachów, dla potencjalnych odbiorców coachingu oraz dla tych, których interesuje ta forma wspierania rozwoju ludzi i organizacji (dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik).