Coaching doskonały

Coaching doskonały

Coaching doskonały
Przewodnik profesjonalny
red. Jonathan Passmore

ISBN 978-83-7758-137-7
Wydawnictwo MUZA SA
Warszawa 2012
Wydanie I
Stron 336

Spis treści (tematy główne):
Istota coachingu. Czym jest coaching. Coaching organizacyjny. Korzyści finansowe inwestowania w coaching. Rozpoczęcie i prowadzenie działalności przez trenera rozwoju osobistego. Modele i techniki coachingu. Coaching behawioralny – model GROW. Coaching a poszukiwanie rozwiązań. Coaching poznawczo-behawioralny. Coaching a programowanie neurolingwistyczne. Trening transpersonalny. Coaching doceniający: droga na szczyt kariery. Coaching integracyjny. Problemy coachingu. Coaching międzykulturowy. Coaching a stres. Etyka coachingu: prawość w chwili wyboru. Superwizja w coachingu. Ocenianie programów coachingowych. Akredytacja coacha.

Kilka słów z okładki książki:
“Coaching doskonały” omawia sprawy, które trener w dziedzinie rozwoju osobistego musi rozumieć, aby osiągnąć na tym polu sukces. To nieodzowna lektura dla praktykujących coachów, a także dla wszystkich zgłębiających tę dziedzinę w ramach szkoleń trenerskich, kursów doskonalenia zawodowego oraz ogólnej, w sferze psychologii lub przedsiębiorczości. Ułatwi coachom osiągnięcie osobistej i zawodowej perfekcji. Książka jest kompendium i przewodnikiem prezentującym poglądy ponad 20 autorów na temat tej stosunkowo młodej branży w biznesie – najnowsze przemyślenia i opinie na temat coachingu, optymalne praktyki trenerskie, zmiany zachodzące w szybko rozwijającej się profesji.