Współczesna mitologia coachingu

Współczesna mitologia coachingu

Współczesna mitologia coachingu
70 konkretnych odpowiedzi na 70 zasadniczych pytań
Piotr Pilipczuk

ISBN 978-83-246-3442-2
Wydawnictwo Helion
Gliwice 2012
Wydanie I
Stron 235

Spis treści (tematy główne):
Mity od 1 do 70. Niemit jedyny, istnieje jeden coaching jako metoda. Definicja coachingu. Cechy charakterystyczne coachingu jako dyscypliny. Kodeks coacha i etyka zawodu coacha. Piękno coachingu. Głębia coachingu. Istota coachingu. Mistrzostwo w coachingu.

Kilka słów z okładki książki:
Książka, którą trzymasz w dłoni, nie jest nastawiona na to, by nauczać kogokolwiek coachingu. Autor skupia się w niej przede wszystkim na płaszczyźnie sensu, nie zaś celu. Demaskuje fałszywe i szkodliwe twierdzenia, z którymi spotykają się czasami przyszli klienci – jak to, że coaching usunie wszystkie problemy, że nadaje się na każdą okazję, że jest dla każdego, że każdy może zostać coachem. Przedstawia temat również z perspektywy kandydata do tego zawodu, udowadniając, że droga do mistrzostwa nie jest prosta, jednak bycie coachem może przynosić wiele satysfakcji.