Mentoring, coaching, doradztwo

Mentoring, coaching, doradztwo

Mentoring, coaching, doradztwo
Warsztat pracy opiekuna stażu. Praktyczne rozwiązania
Bożena Fronckiewicz, Anna Stefaniak

ISBN 978-83-61309-43-7
Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna
Warszawa 2012
Wydanie I
Stron 80

Spis treści (tematy główne):
Wzajemne poznanie się, dobranie różnych metod szkoleń. Zawarcie kontraktu. Zapoznanie ze ścieżką awansu zawodowego. Pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego. Podejmowanie wspólnych działań w ramach realizacji planu rozwoju nauczyciela stażysty. Przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty i przekazanie go dyrekcji szkoły. Dokumentowanie pracy własnej – teczka opiekuna stażu. Uczestnictwo w pracach komisji kwalifikacyjnej.

Kilka słów z okładki książki:
Rola opiekuna stażu utożsamiana jest z rolą mentora. W tradycyjnym rozumieniu mentor to: “doświadczony mądry doradca, nauczyciel i wychowawca”. Model mentoringu rozwijającego zakłada pomoc mentora w osiąganiu samodzielności zawodowej przez podopiecznego. Niniejsza publikacja skierowana jest do nauczycieli opiekunów stażu, awansujących nauczycieli: stażystów i kontraktowych, a także do dyrektorów. Przedstawia praktyczne wskazówki dotyczące warsztatu pracy opiekuna stażu.