Soul coaching

Soul coaching

Soul coaching
28 dni na odkrycie swojego prawdziwego “ja”
Denise Linn

ISBN 978-83-63046-09-5
Wydawnictwo P&G Editors
Warszawa 2012
Wydanie I
Stron 229

Spis treści (tematy główne):
Tydzień Powietrza: Oczyszczanie twojego mentalnego “ja”. Ocena życia. Zobowiązanie się do zmiany swojego życia. Usuwanie bałaganu z łazienki / sypialni. Gdzie jesteś teraz w swoim życiu? Nadmiar “rupieci” – energia w górę / energia w dół. Rozświetlanie – uwalnianie podczas kontynuowania oczyszczania. Zgłębianie misji życiowej swojej duszy. Tydzień Wody: Oczyszczanie twojego emocjonalnego “ja”. Odkrywanie punktów zwrotnych w życiu. Badanie znaczenia, jakie nadajesz swojemu życiu. Jakie są “pożeracze” i “wzmacniacze” energii w twoim życiu? Badanie twoich relacji i związków. Trwanie w bezruchu – powstrzymanie się od działania. Postawa wdzięczności. Uwolnij się od postawy ofiary. Wybierz swoje życie. Tydzień Ognia: Oczyszczanie twojego duchowego “ja”. Konfrontacja ze strachem. Rozwijanie wiary. Podejmowanie ryzyka. Stawianie czoła cieniowi. Bycie obecnym. Mówienie “tak” życiu. Stawianie czoła śmierci. Przyjmowanie życia. Twoi duchowi sprzymierzeńcy. Podsycanie ognia twojej kreatywności. Tydzień Ziemi: Oczyszczanie twojego fizycznego “ja”. Połącz się ze swoim ciałem. Detoksykacja ciała. Wykorzystywanie fizjologii swojego ciała. Obudzenie w tobie sił natury. Dom dla twojej duszy. Tworzenie wspaniałej przyszłości. Krąg miłości. Wyprawa przez 28 dni.

Kilka słów z okładki książki:
Soul coaching to czterotygodniowy program poświęcony głębokiemu oczyszczaniu różnych aspektów twojego życia: mentalnego, emocjonalnego, fizycznego i duchowego. Podążając za praktycznymi i pełnymi troski krokami, prezentowanymi w tej książce, odkryjesz, że jesteś w stanie odkryć swoje prawdziwe ja. Ta książka jest dla ciebie, jeśli chcesz wiedzieć: kim jesteś, dlaczego tu jesteś, co jest twoją misją. Ta książka jest także dla ciebie, jeśli jesteś gotów, by zacząć: stawiać swoje potrzeby przed potrzebami innych, żyć spokojnym, zrównoważonym życiem, kochać samego siebie. Używając energii elementów natury – Powietrza, Wody, Ognia i Ziemi – ten program pozwala ci oczyścić stare blokady tak, byś mógł w pełni zacząć słyszeć wiadomości pochodzące od twojej duszy.