Leadership coaching

Leadership coaching

Leadership coaching jako odpowiedź na wyzwania współczesnego świata
red. Lidia D. Czarkowska

ISBN 978-83-7561-233-2
Wydawnictwo Poltext
Warszawa 2013
Wydanie I
Stron 288

Spis treści (tematy główne):
Profesjonalny leadership coaching – teorie, modele, podejścia, narzędzia. Optymizm i pesymizm w przywództwie oraz samoprzywództwie. Liderowanie z wnętrza. Etyka w coachingu. Model siedmiu wartości telicznych i autotelicznych wspierających rozwój świadomości przywódców i menedżerów w procesie coachingu na tle zmian świadomości społecznej. Poziom zmiany: zakres pracy i kwalifikacje w coachingu dla menedżerów. Coaching kadry zarządzającej na rynku polskim – założenia teoretyczne do planowanego projektu badawczego. Leadership coaching w podejściu systemowym. Lider pilnie poszukiwany. Podejście integralne – nowa definicja przywództwa i rozwoju lidera. Profilowanie osobowości w procesie coachingu liderów innowacji. Coaching Chwili – uważne przywództwo z perspektywy Gestalt. Coaching liderów jest inny. Coaching z wykorzystaniem Kilońskiego Modelu Doradztwa. Integralny Model Tożsamości w coachingu liderów. Dialog w organizacji. Przywództwo dialogowe – przywództwo dla kolektywnej inteligencji. W jaki sposób bycie eko-liderem pomoże ci we wprowadzeniu twojej organizacji w nową erę? Jakiego zestawu umiejętności i jakiego podejścia potrzebują coachowie, by współpracować z eko-liderami?

Kilka słów z okładki książki:
Takie publikacje są niezwykle potrzebne, ponieważ jesteśmy – nie tylko w Polsce – bardzo dalecy od systematycznej naukowej refleksji i badań nad coachingiem. Nie ma co liczyć, że coaching będzie rozwijany na podstawie wyników prac naukowych, ale niech one przynajmniej inspirują coachów, przyczyniając się do rozumienia istoty procesów coachingowych i oceny ich efektywności (Piotr Olaf Żylicz).

Żyjemy w epoce, która daje mnóstwo możliwości wyboru, w epoce, która w przeciwieństwie do minionych czasów gwarantuje na naszym kontynencie konstytucyjnie wolność osobistą oraz prawo do samostanowienia. Jest to także epoka budzącej się globalnej świadomości i odpowiedzialności społecznej, obejmującej dobrostan wszystkich mieszkańców Ziemi, a jednocześnie nadal epoka indywidualizmu. Jak w takich warunkach zmienia się idea przywództwa? Co określa skutecznych przywódców naszych czasów? Jakie metody rozwoju przywódczego potencjału stają się adekwatną odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata? Leadership-coaching uwzględnia obydwa kierunki myślenia i pozwala przywódcom, w procesie poszerzania własnej świadomości, na pogłębienie zrozumienia własnych dążeń i rozpoznania uwarunkowań sytuacyjnych oraz przynosi efekt w postaci skutecznego połączenia adekwatności rea(k)cji z rozmachem (k)reacji (Lidia D. Czarkowska).