Nauczyciel, trener, coach

Nauczyciel, trener, coach

Nauczyciel, trener, coach
Jarosław Kordziński

ISBN 978-83-264-4251-3
Wydawnictwo Wolters Kluwer
Warszawa 2013
Wydanie I
Stron 394

Spis treści (tematy główne):
Podstawy pracy na rzecz rozwoju innych. Nauczanie, trening, coaching. Style uczenia się. Organizacja procesu edukacyjnego. Nauczanie przez kształtowanie kompetencji. Motywacja w procesie pracy nad rozwojem. Podstawy skutecznej komunikacji. Sprawne komunikowanie się jako podstawa skutecznej pracy nauczyciela, trenera, coacha. Nauczyciel. Podstawowe kompetencje współczesnego nauczyciela. Zadania nauczycieli. Kompetencje społeczne nauczycieli. Podstawy skutecznej pracy z uczniem. Motywowanie uczniów do pozytywnego działania. Scenariusze zajęć wspomagających motywowanie uczniów do pozytywnego działania. Trener. Podstawowe kompetencje, które powinien posiadać trener. Analiza potrzeb szkoleniowych. Budowanie szkolenia dedykowanego. Metody pracy trenera. Postępowanie z trudnymi uczestnikami szkoleń. Radzenie sobie z obiekcjami podczas szkoleń. Nauczyciel jako trener wewnętrzny. Coach. Podstawy coachingu. Proces coachowania. Typy rozmów coachingowych. Skuteczność coachingu. Przekazywanie informacji zwrotnej grupie. Wykorzystywanie kompetencji trenera i coacha w pracy szkoły. Szkoła jako organizacja ucząca się. Propozycja wspierania potrzeb rozwojowych szkół poprzez SORE. Organizacja szkoleń w placówkach oświatowych. Wykorzystanie kompetencji trenera i coacha w organizacji pracy zespołów zadaniowych. Postępowanie z trudnymi partnerami rozmów. Udzielanie informacji zwrotnej. Aneks. Test na style uczenia się. Test na role w zespole. Metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym. Aktywizujące metody nauczania w klasach IV-VI. Aktywizujące metody nauczania w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych. Wybrane metody i narzędzia pracy trenera. Wybrane narzędzia przydatne do prowadzenia rozmowy coachingowej. Ćwiczenia wzmacniające coaching zespołowy. Action Learning jako metoda wspomagania rozwoju nauczycieli.

Kilka słów z okładki książki:
Publikacja zawiera opis możliwych ról, jakie docelowo mogą pełnić nauczyciele oraz dyrektorzy szkół, łącząc kompetencje przydatne w nauczaniu szkolnym z umiejętnościami niezbędnymi do pracy z dorosłymi w szkole i poza szkołą. Są to role trenera i coacha. Lektura książki zapewni czytelnikowi: wiedzę na temat nowych możliwości, jakie przynosi rynek usług edukacyjnych; rozwój posiadanych kompetencji w celu podjęcia nowych zadań na rynku usług edukacyjnych; możliwość rozwinięcia swoich kompetencji interpersonalnych; uporządkowanie wiedzy na temat podstawowych metod pracy nauczyciela, trenera i coacha. Publikacja została wzbogacona o podręczny zestaw technik i narzędzi przydatnych do wykorzystania podczas lekcji oraz szkoleń. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla nauczycieli, którzy poszukują nowych ról, zamierzają rozwijać swoje dotychczasowe kompetencje i poszerzać możliwości zawodowe o obszar pracy z dorosłymi w ramach prowadzenia szkoleń bądź coachingu.