Ustawienia systemowe w coachingu

Ustawienia systemowe w coachingu

Ustawienia systemowe w coachingu
Zasady, praktyka i zastosowanie

John Whittington

ISBN 978-83-936566-0-8
Wydawnictwo Co & Me Publishing
Warszawa 2013
Wydanie I
Stron 222

Spis treści (tematy główne):
Część pierwsza: Zasady. Uniwersalny język systemów. Powrót do początku – źródła i definicje. Teraz jest ten czas. W stronę systemu. Część druga: Ćwiczenia. Zaproszenie – ćwiczenie praktyczne. Tworzenie mapy. Żywe mapy. Odpowiedzi na pytania. Część trzecia: Zastosowanie. Od stołu do warsztatów – zasady i praktyka. Trudne chwile. Pogłębianie twojej praktyki – ćwiczenia i zastosowanie. W stronę coacha. Odpowiedzi na pytania. Wzorce rodzinne.

Kilka słów z okładki książki:
Książka Johna Whittingtona może być odkrywczą lekturą dla coachów zainteresowanych tą metodą pracy. Wydaje mi się, że nie można być w pełni skutecznym coachem, nie pomagając klientowi w uzyskaniu większej świadomości systemów, do których należy. Proces coachingowy klienta musi obejmować działanie systemu. Zasady i ćwiczenia opisywane w tej książce są dobrym praktycznym punktem startu dla coachów, chcących włączyć podejście systemowe do swojej pracy (David Clutterbuck). Lektura tej książki oferuje czytelnikowi doświadczenie przynajmniej w dwóch wymiarach. Pierwszy to uporządkowany zbiór informacji i przykładów, wyjaśniający i obrazujący wartość podejścia systemowego w zarządzaniu organizacją. Jest to szczególnie cenne dla sympatyków “eko-systemu” jako metafory organizacji. Drugi wymiar ma charakter transcendentalny. Po każdych kilku wersach przenosiłam się w świat systemów – tych, w których sama uczestniczę oraz systemów moich klientów. Nie były to jedynie wyobrażenia. Nie wiadomo kiedy znajdowałam się w nadświadomości systemu, postrzegając go i obserwując z tego właśnie miejsca. Połączenie obu perspektyw wraz z dostępem do narzędzi, których obfitością John tak szczodrze się dzieli, dobrze nas wyposaża do pracy z własnymi systemami, systemami klientów i organizacji, umożliwiając tym samym rozwijanie warsztatu coacha (Joanna Flanagan). Moc coachingu jako dziedziny interdyscyplinarnej płynie ze świadomego czerpania inspiracji z wielu źródeł. Książka Johna Wittingtona jest przykładem tego, jakie bogactwo można odkryć na pograniczu dyscyplin. Połączenie systemowego podejścia do coachingu z praktykami konstelacyjnymi pozwala nam zobaczyć, zrozumieć, nazwać, uznać i transformować swoje miejsce i siebie, a poprzez to systemy, z którymi jesteśmy połączeni. Przetestowałam na sobie narzędzia, tak klarownie opisane w tej książce – poznałam ich działanie i mogę teraz świadomie proponować ich użycie klientom podczas sesji coachingowych. Lektura tej pozycji pozwoli profesjonalnym coachom lepiej zrozumieć działanie procesów i głębokich sił w relacjach z innymi ludźmi, a zastosowanie opisanych technik w sesjach z klientami umożliwi poszerzanie ich świadomości i doświadczenie kontaktu z wewnętrzną prawdą, która bywa zapisana w sercu i w ciele, a nie zawsze w świadomym umyśle. Warto ją odkrywać (Lidia D. Czarkowska).