Coaching w jeździectwie

Coaching w jeździectwie

Coaching w jeździectwie
Islay Auty

ISBN 978-83-934386-6-2
Wydawnictwo Akademia Jeździecka
Warszawa 2013
Wydanie I
Stron 132

Spis treści (tematy główne):
Wstęp. Jak korzystać z tej książki? Kilka definicji. “Ty” w roli trenera. Cechy dobrego trenera. Rozwój zawodowy trenera. Kto jest dla ciebie wzorem? Inne metody doskonalenia umiejętności trenerskich. Komunikacja. Pierwsze wrażenie. Wygląd. Mowa ciała. Głos. Jak jesteś postrzegany. Słuchanie. Pytania. Jak zadawać pytania? Jak uczą się ludzie. Doświadczenia pozytywne i negatywne. Inne podejście – inne rezultaty. Proces uczenia się. Rozwój umiejętności. Model Kolba. Programowanie neurolingwistyczne. Model Honeya i Mumforda. Rozwój stylu treningowego-szkoleniowego. Ocena uczniów. Samodzielny jeździec. Kwestie do rozważenia. Świadomość i osąd. Rozwój świadomości trenera. Ocena ryzyka przed zajęciami. Bieżąca świadomość i osąd. Rozwój świadomości jeźdźca. Zrozumienie. Predyspozycje fizyczne i sprawność. Sprawność i kondycja fizyczna jeźdźca. Kondycja trenera. Psychologia jeźdźca i konia. Psychologia jeźdźca. Psychologia konia. Odpowiedzialność. Odpowiedzialność trenera. Odpowiedzialność jeźdźca. Wspólna odpowiedzialność za konia. Partnerskie relacje pomiędzy jeźdźcem, koniem i trenerem. Cele. Planowanie. Metody planowania. Ocena. Metody oceny. Rozwój. Rezultaty. Satysfakcja. Niezgodność celów i rezultatów. Trening prowadzony przez trenera i trening prowadzony przez jeźdźca. Ewolucja strategii nauczania. Zmiana punktu ciężkości. Zachowanie równowagi. Trening dzieci. Odpowiedni wiek i motywacja. Predyspozycje fizyczne. Najważniejsze kwestie szkoleniowe. Jak często dzieci powinny jeździć? Wyjątkowo utalentowane dzieci. Rozwój talentu. Dziecko-nastolatek-dorosły. Trening jeźdźca rekreacyjnego. Jeźdźcy rekreacyjni i szkółki jeździeckie. Czego można się nauczyć. Jeździec weekendowy. Jazdy grupowe i indywidualne. Jeźdźcy zestresowani. Nauka jazdy konnej w starszym wieku. Powrót po latach. Jeźdźcy bez ambicji sportowych. Trening zawodnika wyczynowego. Wyszukiwanie młodych talentów. Od jeźdźca weekendowego do zawodnika. Motywacja. Czynniki wpływające na motywację. Przetwarzanie sukcesów i porażek. Oczekiwania. Sukces. Porażka. Kariera trenera jeździectwa. Podstawowe wymogi trenerskie. Rozwój i specjalizacja. Wszechstronność. Informacja zwrotna. Forma zatrudnienia. Własna działalność. Samodzielny trener. Trening – zastosowanie praktyczne. Zaplecze szkoleniowe. Rozwiązywanie problemów i przykładowe ćwiczenia. Określanie celów i rozwiązywanie problemów. Przykładowe ćwiczenia. Refleksje. Podtrzymanie własnej motywacji.

Kilka słów z okładki książki:
Autorka prezentuje metody doskonalenia umiejętności trenerskich gwarantujące najwyższą skuteczność nauki – zarówno w treningu światowej klasy zawodników, jak i jeźdźców rekreacyjnych. Autorka opisuje zastosowanie nowoczesnych technik coachingowych na gruncie jazdy konnej, koncentrując się nie tyle na nauce umiejętności jeździeckich, ile na kompetencjach samego trenera. Omawia takie zagadnienia jak motywacja, wzmacnianie pewności siebie, rozwój osobisty, komunikacja, ocena i osąd, psychologia oraz sposoby uczenia się ludzi. Analizuje konkretne problemy pojawiające się przy nauce dzieci, jeźdźców rekreacyjnych i zawodników wszystkich poziomów, dodatkowo uzupełniając tekst inspirującymi i praktycznymi scenariuszami jazd.

Prezentacja nowoczesnych technik treningowych i ich zastosowań w jeździectwie. Adresaci – instruktorzy jeździectwa zainteresowani poprawą swoich kompetencji szkoleniowych w szczególności zaś trenerzy i kandydaci przystępujący do egzaminów instruktorskich. Doskonała lektura uzupełniająca dla szkoleniowców zainteresowanych uzyskaniem wyższych uprawnień instruktorsko-trenerskich.