Moc coachingu

Moc coachingu

Moc coachingu
Poznaj narzędzia rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste

Jolanta Kućka, Małgorzata Nowak, Joanna Sawicka, Katarzyna Sztajerwald, Maja Wilczyńska

ISBN 978-83-246-7983-6
Wydawnictwo Helion
Gliwice 2013
Wydanie II
Stron 248

Spis treści (tematy główne):
Ruszaj w podróż z coachingiem. Czym jest coaching? Rodzaje coachingu. Relacja coachingowa. Zasady coachingu i postawa coacha. Kluczowe umiejętności coacha. Potencjał człowieka. Jakim potencjałem dysponuje człowiek? Świadomość potencjału człowieka, a postawa coacha. Rozmowa coachingowa. Model rozmowy coachingowej. Model GROW. Model Wizja-Strategia-Determinacja. Narzędzia coachingowe. Asocjacja i dysocjacja. Pytania odkrywające horyzont dostępnych możliwości. Zmiana perspektywy. Burza mózgów. Pierwszy krok. Koło priorytetów. Matryca zarządzania czasem. Mapa celów i marzeń. Metoda lustra. Wizualizacja. Zaczynaj z wizją końca. Prezentacja doświadczeń. Analiza SWOT. Strategia Disneya. Wizualizacyjna metoda dokonywania wyborów. 4 poziomy rozwijania umiejętności. Modelowanie zachowań. Model poziomów logicznych Dilts’a. Mentalny mentor. Puszka Pandory. Kotwiczenie stanów i zasobów. O przekonaniach. Droga rozwoju coacha. Zaplecze coacha. Czym coaching jest dla Ciebie? Formularz przed pierwszą sesją. Umowa coachingowa. Umowa coachingowa Coach-Klient-Sponsor. Formularz przygotowania klienta do sesji. Formularz Koła priorytetów. Formularz SWOT. Formularz Matrycy zarządzania czasem. Ewaluacja coachingu po sesji. Ewaluacja coachingu po procesie. Najczęściej zadawane pytania. Organizacja procesu. Warsztat coacha. Trudny klient – trudne sytuacje. Wyzwania dla coacha w życiu codziennym.

Kilka słów z okładki książki:
Publikacja Coaching jest uznawany za jedną z najbardziej efektywnych metod rozwoju – zarówno osób, jak i organizacji oraz przedsiębiorstw. Z powodzeniem stosuje się go wśród kadry zarządzającej oraz menedżerskiej. Książka “Moc coachingu” krok po kroku wprowadzi początkującego trenera w tajniki najmocniejszych i najczęściej stosowanych narzędzi coachingowych. Została ona przygotowana przez zespół doświadczonych coachów i praktyków biznesu w oparciu o ich bogatą praktykę oraz kompetencje doskonalone w najlepszych szkołach i organizacjach coachingowych: Erickson College International, International Coaching Community, Center for Right Relationship, International Coach Federation. Pierwsze wydanie książki stało się ważnym przewodnikiem dla coachów oraz osób uczących się coachingu. W swej codziennej pracy autorki spotykały się z wieloma pytaniami i prośbami o uzupełnienie informacji zawartych w tamtej książce. Publikacja, którą trzymasz w ręku, powstała właśnie po to, by poszerzyć temat i odpowiedzieć na twoje pytania. Oprócz informacji z pierwszego wydania – dwudziestu jeden metod coachingowych o różnym stopniu zaawansowania, autorskich pomysłów, wskazówek i porad, które przyczynią się do wzbogacenia twojego warsztatu – znajdziesz tu obszerny rozdział zawierający najczęściej zadawane pytania (i odpowiedzi), a także nowe narzędzie: “O przekonaniach”.