Psychologia coachingu biznesowego

Psychologia coachingu biznesowego

Psychologia coachingu biznesowego
Sylwia Celińska-Nieckarz, Dorota Godlewska-Werner, Zdzisław Nieckarz

ISBN 978-83-7744-053-7
Wydawnictwo Harmonia Universalis
Gdańsk 2013
Wydanie I
Stron 172

Spis treści (tematy główne):
Coach – charakterystyka zawodu. Coaching jako obszar psychologii stosowanej. Motywacja i osobowość w coachingu. Budowanie relacji coach – klient. Efektywne prowadzenie procesu coachingowego. Odpowiedzialność za zmiany – obowiązki coacha i oczekiwania klienta. Podsumowanie, czyli model coachingu biznesowego. Zakończenie – psychologia coachingu biznesowego dziś i jutro.

Kilka słów z okładki książki:
Celem serii wydawniczej Psychologia Biznesu jest przybliżenie czytelnikowi najbardziej istotnych zagadnień z zakresu nowoczesnej psychologii zarządzania, których znajomość może usprawnić współpracę z ludźmi oraz efektywne kierowanie procesami organizacyjnymi. Publikacje będą także poruszać tematy ważne dla rozwoju osobistego i skutecznego radzenia sobie w sytuacjach zawodowych. Mają rozwijać wiedzę oraz ciekawość i tym samym motywować czytelników do poszukiwania własnych, oryginalnych rozwiązań w obszarze zarządzania. Projekt jest również odpowiedzią na potrzebę łączenia dwóch ważnych elementów współczesnego świata: nauki i biznesu.