Fundamenty coachingu

Fundamenty coachingu

Fundamenty coachingu
Neurobiologia a skuteczna praktyka
Linda J. Page, David Rock

ISBN 978-83-936566-1-5
Wydawnictwo Co & Me Publishing
Warszawa 2014
Wydanie I
Stron 557

Spis treści (tematy główne):
Wprowadzenie. Jak brzmią pytania. Kim jesteśmy. Fundament – ontologia. Filar – osadzenie społeczne. Platforma neurobiologiczna – uważność. Jak być zdrowym. Fundament – zdrowie. Filar – optymalizacja rezultatów. Platforma neurobiologiczna – neuroplastyczność. Dlaczego robimy to, co robimy. Fundament – psychologia. Filar – aktywowanie umysłu. Platforma neurobiologiczna – poznanie. Jak możemy poczuć się lepiej. Fundament – psychoterapia. Filar – akcentowanie pozytywów. Platforma neurobiologiczna – emocje. Jak możemy współpracować. Fundament – zarządzanie. Filar – przywództwo. Platforma neurobiologiczna – neuroprzywództwo. Podsumowanie. Co my tutaj robimy.

Kilka słów z okładki książki:
Książka “Fundamenty coachingu” to niezwykle ciekawy i zwięzły przegląd najważniejszych podstaw naukowych i teoretycznych coachingu, ze wskazaniem na ich praktyczne zastosowanie w pracy coacha. Ale co najważniejsze – każdy aspekt omawiany jest w nawiązaniu do najnowszych badań nad mózgiem. Dowiadujemy się zatem i sprawdzamy, co skutecznie działa i dlaczego! Inspirująca i wartościowa lektura nie tylko dla osób zajmujących się coachingiem zawodowo, ale dla wszystkich liderów nowych czasów. Jak twierdzą autorzy – a my zaczynamy obserwować w firmach to zjawisko – w zarządzaniu następuje zmiana paradygmatu w kierunku neuroprzywództwa. Skuteczny menedżer staje się coachem dla swojego zespołu. W tej książce znajdzie zarówno potrzebną wiedzę, jak i praktyczne przykłady jej zastosowania (Agnieszka Kasprzycka).