Coaching, kreatywność, zabawa

Coaching, kreatywność, zabawa

Coaching, kreatywność, zabawa
Narzędzia rozwoju dla pasjonatów i profesjonalistów
Maciej Bennewicz

ISBN 978-83-246-9701-4
Wydawnictwo Helion
Gliwice 2014
Wydanie I
Stron 280

Spis treści (tematy główne):
Wprowadzenie. Firewall. Równowaga. Odpowiedzialność. Pragnienie bezpieczeństwa. Baw się i kochaj. Naturalność. Dla kogo? Metoda. Semantyka ogólna. Zapraszam do zabawy. Zjawisko szukania. Przepływ, czyli flow. Kryteria przepływu. Zabawa przynosi pożytek. Kierunek i cel zabawy. Coaching. Kim jest coach? Coaching jako proces. Narzędzia coachingu. Archetypy i symbole. Symbole i memy. Archetypy. Rodzaje uważności. Czym jest nieświadomość. Osobowość i jej symboliczny kontekst. Obrony osobowości. Projekcje i oceny. Zawieszenie oceny. Znaczenie obron w codziennym funkcjonowaniu człowieka. Kreatywność. Strefa nie do pomyślenia. Homo consonum, kreatywny człowiek w harmonii. Wizualizacje. Metafory. Gry i zabawy. Jak rozpocząć i zakończyć grę? Zabawy indywidualne, w parze lub w małej grupie. Zabawy i gry w większych grupach.

Kilka słów z okładki książki:
Narzędzia stosowane podczas typowego treningu coachingowego są nieco podobne do tych, które zawiera skrzynka domowego majsterkowicza – z założenia pożyteczne, mogą służyć szczytnym celom, jak na przykład budowa karmnika dla ptaków czy naprawa popsutego krzesła. Zdarza się jednak, że źli ludzie, albo nawet ludzie dobrzy, lecz zdenerwowani i zdesperowani, wykorzystują je w niecnych celach – by coś popsuć albo kogoś skrzywdzić. W coachingu jest podobnie – pozytywny z założenia trening, jeśli jest prowadzony z negatywnym nastawieniem albo przez mało wprawnego coacha, może wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Do tego zmęczy nas, unieszczęśliwi i odbierze radość dążenia do samorozwoju. Przecież samorozwój to ciężka praca! – powiesz. Od początku uczy się nas, że bez pracy nie ma kołaczy, że musi boleć, że tylko w ciężkim znoju osiągniemy cel. Tylko co dalej? Ludzie, którzy wdrapali się na ten mityczny szczyt góry, mówią często, iż teraz w ich życiu zapanowała pustka. Chyba nie o to ci chodzi, prawda? A gdyby nie trzeba było osiągać celu, ale można było wciąż do niego dążyć? A gdyby ciężką pracę można było zamienić w zabawę i osiągnąć ten sam rozwojowy cel, a nawet więcej? W dodatku w sposób bezpieczny, za pomocą narzędzi, które na pewno nikogo nie skrzywdzą, za to każdemu uprzyjemnią życie, pracę, samopoznanie? Spróbuj! Tylko stan zabawy daje dostatecznie dużo energii, by zmieniać swoje życie bez wysiłku.