Coaching dla zwycięzców

Coaching dla zwycięzców

Coaching dla zwycięzców
Jack Canfield, Peter Chee

ISBN 978-83-7818-556-7
Wydawnictwo Rebis
Poznań 2014
Wydanie I
Stron 296

Spis treści (tematy główne):
Zasady coachingu. Serce coacha. Duch coachingu. Wzajemne relacje i zaufanie. Zadawanie pytań i zaciekawienie. Słuchanie i intuicja. Informacje zwrotne i świadomość. Sugestie i uproszczenia. Cele i plany działania. Odpowiedzialność i osiągnięcia. Model coachingu sytuacyjnego. Umysł coacha. Sześć paradygmatów coachingu sytuacyjnego. Techniki coachingowe najlepszych. Energia coacha. Przyjęcie pełnej odpowiedzialności za rezultaty. Budowanie poczucia własnej wartości i usuwanie przeszkód. Sprecyzowanie celu życiowego i wizji. Wyznaczanie właściwych celów. Wizualizacja i afirmacje dotyczące pożądanych rezultatów. Planowanie i podjęcie konsekwentnych działań. Poleganie na informacjach zwrotnych, procesie uczenia się i okazywanie wytrwałości, tak aby czerpać jak najwięcej korzyści. Korzystanie z prawa przyciągania i świętowanie sukcesów. Urzeczywistnianie marzeń i osiąganie trudnych celów.

Kilka słów z okładki książki:
Wspaniały coach żywi w głębi serca silne przekonanie, że każdy człowiek jest wartościową jednostką obdarzoną wyjątkowymi uzdolnieniami i potencjałem, by osiągnąć wielkość. Na tym założeniu opiera się ten poradnik (…). W tym podręczniku krok po kroku autorzy wyjaśniają, jak pielęgnować w sobie i innych trzy sfery – serce, umysł, energię – niezbędne, by osiągnąć doskonałość w coachingu – i nie tylko.

Książka jest prawdziwą kopalnią poruszających historii osobistych, fascynujących studiów przypadków, przykładów rozmów i pytań coachingowych oraz gotowych do użytku narzędzi, które umożliwią ci osiągnięcie mistrzostwa w tej dziedzinie. Nauczysz się też sześciu paradygmatów coachingu sytuacyjnego, poznasz niezwykłą skuteczność technik najlepszych coachów i dowiesz się, jak urzeczywistnić marzenia i osiągnąć trudne cele. Potrzebujesz wyłącznie serca, umysłu i energii, żeby doprowadzić swój zespół do przełomowych sukcesów.