Menedżer jako coach

Menedżer jako coach

Menedżer jako coach
Nowoczesny styl zarządzania
Andrew Gilbert, Jenny Rogers, Karen Whittleworth

ISBN 978-83-7489-569-9
Wydawnictwo GWP (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne)
Sopot 2014
Wydanie I
Stron 280

Spis treści (tematy główne):
Trudno jest być szefem. Co nam przeszkadza: półprawdy i mity. Jak coaching pomaga rozwiązywać problemy w dziedzinie zarządzania. Nastawienie coachingowe. Umiejętność słuchania. Zadawanie pytań i udzielanie informacji zwrotnej. Prowadzenie rozmowy coachingowej. OSKAR w akcji. OSKAR w firmie. Tworzenie kultury coachingowej. Co cię powstrzymuje?

Kilka słów z okładki książki:
Autorzy książki prezentują zupełnie nowe podejście do roli menedżera. Opiera się ono na umiejętnym stosowaniu zasady złotego środka: zarządzaj i motywuj. Dobry menedżer jest nie tylko wymagającym przełożonym, ale również godnym zaufania mentorem. Autorzy w przystępny sposób tłumaczą, jak przełożyć podstawowe zasady coachingu na relacje przełożony-podwładny. Dzięki temu nie tylko poprawisz wyniki firmy i staniesz się skuteczniejszym liderem, ale także pozytywnie wpłyniesz na swoich pracowników, zyskując ich szacunek i zaangażowanie w pracę.