Coaching narzędziowy

Coaching narzędziowy

Coaching narzędziowy
Jerzy Gut, Wojciech Haman

ISBN 978-83-283-0206-8
Wydawnictwo Helion
Gliwice 2014
Wydanie I
Stron 162

Spis treści (tematy główne):
O potrzebie coachingu. Dlaczego chcemy pokazać, że prowadzenie coachingu może być proste i łatwe? Dla kogo napisaliśmy tę książkę? Czym jest praktyczny coaching narzędziowy? Filozofia i mechanizmy coachingu narzędziowego. Jak radzić sobie z nerwicą, stosując coaching narzędziowy? Czym jest nerwica, której wszyscy podlegamy? Coaching jako forma pomocy. Jak pomagać naturalnie i po ludzku? Coaching wdrażany z inicjatywy szefa, czyli pańskie oko konia tuczy. Czym jest standard handlowy lub szefowski? Kiedy warto dać podwładnym “kamizelkę ratunkową”? Coaching narzędziowy – mity i szanse. Dylematy szefa w roli coacha. Procedura coachingu narzędziowego. Etapy coachingu narzędziowego. Orientacyjna mapa działania, aby było łatwiej. Krok pierwszy: Przekazywanie zespołowi decyzji o wdrożeniu coachingu. Krok drugi: Umowa z podwładnym. Rola coacha i ustalenie celów. Krok trzeci: Obserwacja pracy podwładnego. Krok czwarty: Informacje zwrotne o atutach i rezerwach. Krok piąty: Wybór obszaru do rozwoju i pomysły nowych zachowań. Krok szósty: Trening nowych tekstów i zachowań. Pracujesz na sukces swojego podopiecznego. Krok siódmy: Zakończenie coachingu czyli ważne pytania i umowa. Podsumowanie. Wszyscy jesteśmy coachami. Kilka zapisów sesji coachingowych. Coaching rodzicielski. Koleżeński coaching zawodowy dotyczący współpracy wewnątrz firmy. coaching handlowy w relacji szef-podwładny. Coaching szefowski. Jak doglądać i doskonalić standardy pracy podległej kadry kierowniczej w relacji z podwładnymi?

Kilka słów z okładki książki:
Wielu szefom coaching wciąż kojarzy się z wiedzą tajemną dla wybranych lub czymś trudnym i skomplikowanym. Wielu podwładnych, którzy podlegają coachingowi, traktuje go jako kolejne narzędzie oceny i presji na wyniki.

Autorzy książki rozprawiają się z tymi mitami i stereotypami. Pokazują, że metoda coachingu narzędziowego jest prostą i naturalną procedurą rozwoju nowych umiejętności, której można używać w każdej relacji – zawodowej i osobistej. Stoją za tym głęboka wiara i przeświadczenie, że tylko trening nowego zachowania i użycie nowego narzędzia mogą doprowadzić do prawdziwej zmiany. Coaching narzędziowy daje możliwość wyboru i pomaga uwolnić się od neurotycznych przymusów. Pozwala wypracować nowy sposób działania, a nie ogranicza się do dobrych rad i refleksji. Tej metody można używać w sposób naturalny w roli szefa, rodzica, nauczyciela czy przyjaciela.