Business Coaching

Business Coaching

Business Coaching
Business coaching jako dźwignia rozwoju przedsiębiorstwa
red. Lidia D. Czarkowska

ISBN 978-83-7561-581-4
Wydawnictwo Poltext
Warszawa 2015
Wydanie I
Stron 298

Spis treści (tematy główne):
Zarządzanie przedmiotowe i podmiotowe, a coaching. Business coaching, a cechy, motywy i działania przedsiębiorcze. Sztuka dokonywania wyborów i podejmowania decyzji w coachingu dla przedsiębiorców. Rola regulacji emocji i emocji pozytywnych w efektywnym funkcjonowaniu przedsiębiorców oraz firm. Co powinien wiedzieć i potrafić profesjonalny coach – jak wybierać coachów do organizacji. Dynamika interesów w kontraktowaniu coachingu w organizacjach. Coaching kadry zarządzającej wobec rosnącej złożoności biznesu. Wsparcie coachingowe w procesie fuzji – coaching analityczno-sieciowy. Wywiad proinnowacyjny jako wsparcie dla liderów małych i średnich przedsiębiorstw. Strenght Deployment Inventory (SDI) – narzędzie wspierające rozwój przedsiębiorczości. Współprzywództwo podwładnych w średnich firmach. W jakim zakresie coaching podwładnych może wspierać nowy paradygmat przywództwa. Business coaching wsparciem dla start-upów. Business coaching jako narzędzie wspierające proces zmiany w przedsiębiorstwie. Coaching oparty na psychologii pozytywnej. Mentoring jako skuteczne narzędzie wsparcia dla początkujących przedsiębiorców. Siedem tajemnic przedsiębiorców odnoszących niezwykłe sukcesy. Którzy klienci przynoszą ci największe zyski.

Kilka słów z okładki książki:
O oddawanej do rąk czytelnika książce można przede wszystkim powiedzieć, że jest nowatorska. Nowatorska, gdyż podejmowanie zagadnień z zakresu coachingu, a precyzyjniej business coachingu, w sposób właściwy dla standardów pracy naukowej, przynajmniej w perspektywie polskiego rynku wydawniczego, wydaje się wciąż nieproporcjonalnie nikłe w perspektywie zapotrzebowania na tego typu publikacje. Takie prace przecierają nowe szlaki.

Książka powstała pod redakcją dr Lidii D. Czarkowskiej jest pozycją niezwykle interesującą, a to, że taką jest, jedynie częściowo wyjaśnia się jej nowatorstwem. Jest interesująca, gdyż o zebranych tu pracach można powiedzieć, że wręcz prowokują do dalszej dyskusji nad podejmowanymi w nich kwestiami. Nie zatrzymują czytelnika na sobie, lecz raczej prowadzą do dalszych przemyśleń, studiów, dyskusji, a to chyba najcenniejsze w publikacjach naukowych. Rzetelna i wszechstronna wiedza autorów poszczególnych rozdziałów dotycząca zagadnień poznawczo interesujących, o bardzo dużym znaczeniu praktycznym dla business coachingu, a wraz z nim w ogóle dla biznesu, sprawia, że o książce tej można powiedzieć, że jest ważną i potrzebną publikacją z racji swojej użyteczności w praktyce zawodowej coachingu, w praktyce społecznej działalności gospodarczej.

Nie da się wreszcie nie zauważyć, że sposób przedstawienia tej ważnej, potrzebnej i interesującej wiedzy jest niezwykle klarowny. Można wręcz zaryzykować tezę, że książka ta może być także bardzo dobrym podręcznikiem wprowadzającym w arkana business coachingu. Jeżeli zatem ktoś szuka publikacji z zakresu coachingu, która w sposób nowatorski i interesujący podejmuje zagadnienia ważne i praktycznie potrzebne, a do tego czyni to w sposób jasny i klarowny, to taką właśnie publikację znalazł w postaci niniejszej książki (Lesław Niebrój).