Zabić coacha

Zabić coacha

Zabić coacha
O miłości i nienawiści do autorytetów w Polsce
Maciej Bennewicz

ISBN 978-83-283-0249-5
Wydawnictwo Helion
Gliwice 2015
Wydanie I
Stron 360

Spis treści (tematy główne):
Początek, czyli tło. Pytania. Siła pytania granicznego. Koan. Coachingowy koan. Obwinianie. Idol, czyli ofiara. Zabić coacha. Spadek po PRL-u. Poczucie wartości. Podejrzani. Insynuacja. Historia. Romantyzm i postmodernizm. Walka karnawału z postem. Góra lodowa. Model i jego kontekst. Metafora góry lodowej. Figura i tło. Poniżej linii wody. Głębia i jasność. Autorytet na górze lodowej. Autorytet na poziomie wartości. Autorytet na poziomie misji. Motywacja. Mgła, czyli zagubienie. Nieświadomość. Archetypy. Symbole. Memy. Wirus. Socjotop, czyli wzorzec. Aspekt kulturowy. Fundament kultury. Archetyp i kontekst. Voodoo. Krzywda katolicka. Patron. Lojalność i wolność. Krąg buddyjski. Bodhisattwa. Aspekt sacrum i profanum. Sprawca i ofiara. Przerwanie cyklu. Cykl polski. Dysfunkcje polskie. Autoidealizacja. Nieświadomość zbiorowa. Mgła i mitologia. Kozioł ofiarny. Wyspa. Mała stabilizacja. Przeszłość. Ucieczka od wolności. Świat. Świat niepodzielony. Czterech ludzi. Krok od kanibali. Świat podzielony. Dyktatura nauki. Podróż bohatera. Kostium bohatera. Mit bohatera. Sens. Początek podróży. Próby. Ewolucja bohatera. Rozwój wartości. Biologia. Klan. Innowator. Sztafeta innowatorów. Innowatorzy świadomości. Przyspieszenie. Człowiek współczesny. System. Lider. Świadoma jednostka. Hedonizm. Zabić coacha, czyli wrogie przejęcie. Pragnienie autorytetu. Dziecko. Mózg wodza. Potrzeby. Język. Skrypt. Gry. Dziecko przystosowane. Nieznośna rola ucznia. Dorosłe dziecko. Rodzic. Ofiara wygrywa. Mistrz, idol, wzór. Opowieści. Projekcje. Dinozaury. Archetyp mistrza. Mistrzostwo. Kapitalizm. Designer. Celebryta. Coach i mentor. Autobus. Modele korporacyjne. Matryca edukacyjna. Zastosowanie matrycy. Coaching – początki. Wrogie przejęcie. Zasady coachingu. Odpowiedzialność. Superwizje. Przeniesienie. Przeciwprzeniesienie. Uzależnienie. Kryzys zaufania, czyli manipulacja. Rodzina. Przemoc. Czcij ojca swego. Osobiste doświadczenie. Patchworki. Pusto. Napięcie. Niezrozumienie. Media. Wojownik w służbie reklamy. Debata. Demagogia. Rozrywka. Płytko. Manipulacja. Nawyk. Iluzja wspólnoty. Wojna. Środowiska. Zawieszeni. Edukacja. Młodzieży chowanie. Wieża Babel. Osioł i małpa. Wolność. Książka. Anomia, czyli samotność w tłumie. Szok społeczny. Polska obfitość. Pod prąd. Poszerzenie mapy. Pytania graniczne. Upaństwowiona agresja. Paradygmat. Technologie. Doktryna szoku. Apatia. Daenerys Targaryen. Alienacja. Hegemonia. Miara prawdy. Kontekst. Złudzenie akceptacji. Aprobata społeczna. Upośledzony odbiorca. Negatywne emocje. Ignorancja. Lewacki zdrajca. Uzależnienie. Atrybucje. Utożsamienie. Błąd aktora. Wtórne korzyści. Maski. Sklep z zabawkami. Jungowskie ego. Cień. Opór, czyli walka z cieniem. Anima, animus. Obrony. Zarządzanie oporem: Jezus. Zarządzanie oporem: Budda. Przebudzenie, czyli samoświadomość. Samotność mistrza. Myśli i ludzie. Wskazówki. Właściwy mistrz, właściwy uczeń. Forma. Judasz. Ostatnia nauka. Lunatycy. Inicjacja. Zaparcie się. Droga. Mistrz tao. Wu wei. Ulga. Praktyczna strona tao. Tao i system. Prostota.

Kilka słów z okładki książki:
Tęsknię za tobą, Przewodniku. Duchowy przywódca, mędrzec, doradca, ktoś, kto zawsze jest o jeden krok za nami, czasem zaś nad nami – i cicho, cierpliwie, lecz nie nachalnie szepce nam do ucha. Ktoś, kto zna odpowiedzi na podstawowe pytania i chce się tą wiedzą dzielić. Ciut lepszy, nieco mądrzejszy, a może tylko trochę bardziej wrażliwy, uważniejszy na świat, który nas otacza. Autorytet. Ofiara dzisiejszych czasów. Kiedyś nieomylny, dziś codziennie po tysiąckroć zabijany tekstami radykalnych dziennikarzy reprezentujących przeciwną stronę. Atakowany w jedynie słusznych mediach. Dobijany mocnymi słowami internetowych hejterów. Obśmiewany przez ludzi, którzy “wiedzą lepiej”, choć w rzeczywistości nie wiedzą nic. Bo kto wie, ten słucha. Słucha i uczy się – od prawdziwych autorytetów.

Instytucjonalny i zarazem profesjonalny autorytet to również coach, zazwyczaj specjalnie w tym celu kształcony. Kto to taki? Trener, czyli osoba ustalająca i prowadząca trening, w którego wyniku zawodnik, pracownik lub po prostu człowiek podejmujący się jakiegoś zadania ma odnieść sukces. Mentor, tutor, counselor, sponsor, coach, hr business partner odgrywają podobne role, lecz zmierzają do celu nieco innymi metodami. Niestety, zanim coaching w Polsce na dobre rozwinął skrzydła i przeszedł rozliczne choroby wieku dziecięcego, dorobiono mu gębę. Z jakiego powodu? O zróżnicowanych przyczynach takiego stanu rzeczy na kartach tej książki pisze autor, który skupia się także na wnioskach, które warto wyciągnąć z tej sytuacji. Proponuje skuteczne sposoby przeciwdziałania czarnemu PR-owi oraz sprawdzone metody pracy coachingowej. Efektywne – mimo oporu, jaki mogą początkowo budzić.