Szef w roli coacha

Szef w roli coacha

Szef w roli coacha
Jak coaching on the job pomaga pracownikom w samodzielnym znajdowaniu rozwiązań
Wojciech Badura, Robert Zych

ISBN 978-83-283-1262-3
Wydawnictwo Helion
Gliwice 2015
Wydanie I
Stron 231

Spis treści (tematy główne):
Coaching on the job jest prosty! Jak możesz rozwijać swoich podopiecznych w pracy? Zyski i straty z prowadzenia coachingu. Dlaczego warto stosować coaching on the job? Przygotowanie do rozpoczęcia sesji coachingowych. Jak zwiększyć szanse na skuteczne poprowadzenie coachingu narzędziowego? Coach w trakcie prowadzenia obserwacji. Jak umiejętnie towarzyszyć podopiecznemu w coachingu on the job? Coach mówi podczas sesji. Jak prowokować podopiecznego do przemyśleń? Coach działa. Jak wybrać obszar do rozwoju i przygotować pomysły do treningu z podopiecznym? Coach rozwija umiejętności podopiecznego poprzez trening. Jak uczyć podopiecznego nowych umiejętności w pracy? Szef w roli coacha. Jak rozwijać swoich podopiecznych metodą coachingu narzędziowego?

Kilka słów z okładki książki:
Myślą przewodnią tej książki jest przekonanie, że podstawowym zadaniem coachingu on the job jest pomoc podopiecznemu w zrealizowaniu celu, który sam sobie wyznaczył. Głęboko wierzymy, że nasi pracownicy mają lepszą od nas, szefów, intuicję co do tego, co powinni w sobie zmienić i nad czym pracować. Rolą coacha jest zatem jedynie motywowanie podopiecznych do podjęcia tej zmiany i dyskretne ukierunkowanie ku odkrywanym w sobie rozwiązaniom. Tak rozumiany coaching stanie się w najbliższych latach, jak sądzimy, kluczową umiejętnością wymaganą od każdego odpowiedzialnego menedżera.

Twoją rolą jako coacha własnych pracowników nie jest przekonanie ich do swojego zdania. Nie chodzi o narzucanie im twojego sposobu myślenia. Twoją rolą jest coaching, czyli nienachalne wspomaganie ich na drodze do samorozwoju. Po co masz poświęcać na to swój czas? Ponieważ to jedyna słuszna metoda zbudowania skutecznego zespołu, rozumianego jako grupa samodzielnych ludzi, potrafiących ze sobą współpracować. Takich, którzy staną się dla ciebie wsparciem. Z niniejszej książki dowiesz się tego co ty, polski szef, powinieneś wiedzieć o wspomaganiu rozwoju swoich pracowników. Trzymasz w ręku przewodnik coacha on the job. Studiuj uważnie ten poradnik i stosuj zawarte w nim wskazówki, techniki i metody, a zagwarantujesz rozwój. Swoim pracownikom i sobie samemu. Bo kto jest przewodnikiem, ten wiedzie także sam siebie.