Nowy coaching biznesowy

Nowy coaching biznesowy

Nowy coaching biznesowy
Przewodnik po najlepszych praktykach
Carol Wilson

ISBN 978-83-7746-817-3
Wydawnictwo MT Biznes
Warszawa 2015
Wydanie II
Stron 513

Spis treści (tematy główne):
Coaching biznesowy – podstawy. Co to jest coaching? Różnice między coachingiem, terapią, doradztwem, mentoringiem i konsultingiem. Od nakazów do ich braku. Ograniczające przekonania. Neurobiologia a coaching. Kształtowanie kultury coachingowej w organizacjach. Istota kultury coachingowej. Dziesięć kroków do stworzenia kultury coachingowej. Coaching w rzeczywistości biznesowej. Szkolenie trenerów w miejscu pracy. Przywództwo coachingowe. Coaching interkulturowy. Coaching w szkołach. Coaching dla organizacji Crisis at Christmas. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i wartość wspólna. Ponowne zbliżenie biznesu i społeczeństwa. Agresja w miejscu pracy. Odporność przywódcy. superwizja coachingowa z perspektywy biznesowej. ROI: pomiary zwrotu z inwestycji w coaching. Umiejętności trenerów i menedżerów. Słuchanie. Odzwierciedlanie, podsumowywanie i wyjaśnianie. Zadawanie pytań. Protokół przyzwolenia. Model coachingowy GROW. Model EXACT. Coachingowe podejście do wyznaczania celów. Informacja zwrotna w coachingu. Coaching – spojrzenie na strukturę. Planowanie i weryfikacja działań. Przybornik coacha – dalszy rozwój zawodowy. Czysty język Davida Grove’a. Wiedza emergentna Davida Grove’a. Coaching transpersonalny. Wprowadzenie do programowania neurolingwistycznego. Coaching systemowy. analiza transakcyjna i model OK Corral. Ocena 360 stopni. Model inteligencji emocjonalnej Reuvena Bar-Ona. Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (BarOn EQ-i). Porozumienie bez przemocy (NVC) Marshalla Rosenberga. Przywództwo sytuacyjne. Kouzes i Posner. Wyzwania przywództwa. Cultural Transformation Tools. Wewnętrzna gra. Środowisko sprzyjające myśleniu według Nancy Kline. Appreciative Inquiry. Uważność. Model sześciu etapów krzywej zmiany Elizabeth Kübler-Ross. Model rozwoju zespołu Bruce’a Tuckmana – formowanie, docieranie, normowanie, działanie. Wskaźnik Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Enneagram. Style uczenia się według Kolba. DISC. Okno Johari. Inne modele ról zespołowych.

Kilka słów z okładki książki:
Kompleksowy przewodnik po podstawach coachingu, zawierający przegląd podstawowych zasad i narzędzi, a także liczne analizy przypadków umożliwiające pogłębianie wiedzy. Carol Wilson, doświadczony trener i szkoleniowiec, przedstawia wiedzę niezbędną do przyswojenia sobie najlepszych praktyk, przydatną zarówno dla początkujących adeptów coachingu, jak i dla aktywnych zawodowo profesjonalistów – a także dla każdego, kto chciałby kształtować w swojej organizacji kulturę coachingową. Nowe wydanie zostało kompleksowo zaktualizowane, zyskało też zupełnie nową strukturę. Kładzie większy nacisk na budowanie w organizacji kultury coachingowej i przytacza liczne przykłady z różnych krajów świata. Książka została wzbogacona o wiele nowych informacji, związanych z najnowszymi trendami charakterystycznymi dla dynamicznie rozwijającego się świata coachingu. W związku z powyższym przywołuje dziedziny i zagadnienia takie jak: neurobiologia, odporność, agresja w miejscu pracy, zwrot z inwestycji w coaching, NLP, przywództwo sytuacyjne, uważność.