Podręcznik coachingu

Podręcznik coachingu

Podręcznik coachingu
Sprawdzone techniki treningu personalnego
Julie Starr

ISBN 978-83-264-8239-7
Wydawnictwo Wolters Kluwer
Warszawa 2015
Wydanie II
Stron 279

Spis treści (tematy główne):
Coaching kooperacyjny. Zasady i przykazania coachingu. Podstawowe umiejętności coachingowe. Bariery w coachingu. Rozmowy coachingowe – ścieżka treningu. Struktura coachingu – zlecenie i proces. Dojrzałość emocjonalna i coaching. Zostać coachem. Podsumowanie i zakończenie – główne punkty do zapamiętania, przyszłość coachingu, wykorzystanie nauki. Narzędzia – ćwiczenia zachowań coachingowych i tworzenia sesji. Rozwijanie umiejętności. Omówienie coachingu. Rozpoczęcie pierwszej sesji. Podsumowanie pierwszej sesji. Formularz informacji zwrotnej.

Kilka słów z okładki książki:
Podręcznik zawiera kompletny zestaw narzędzi, technik i informacji niezbędnych w pracy coacha. Zaprezentowano w nim istotę i zasady coachingu wraz ze wskazówkami dotyczącymi konkretnych sytuacji szkoleniowych, zarówno w kontekście biznesowym, jak i osobistym. Autorka odnosi się do szczególnie wartościowego modelu – coachingu kooperacyjnego, a w jego opisie uwzględnia takie zagadnienia jak: zasady i system wartości dobrego coacha; konieczne umiejętności i kompetencje coacha oraz ich rozwijanie; planowanie sesji coachingowych; ścieżka treningu – struktura sesji coachingowych; efektywne sposoby rozpoczynania i kończenia sesji, przeprowadzania rozmów, zadawania pytań; bariery w procesie coachingu i ich pokonywanie; rozwijanie dojrzałości emocjonalnej u coacha i podopiecznych. Zawarte w książce wskazówki są zilustrowane licznymi przykładami potencjalnych sytuacji i próbkami dialogów coachingowych. Najnowsze, zmienione wydanie podręcznika zostało ponadto uzupełnione o praktyczną sekcję “Narzędzia”, która zawiera dodatkowe ćwiczenia i opisy przydatnych procedur.

Publikacja jest znakomitą pomocą w przygotowywaniu się do procesu coachingu, budowaniu samoświadomości coacha i w dostrzeganiu pojawiających się, często ukrytych problemów. Osobom już pracującym w dziedzinie coachingu oferuje spojrzenie na nią z innej perspektywy oraz nowe, ciekawe pomysły i rozwiązania. Dla początkujących trenerów będzie pomocnym narzędziem w nauce, ułatwiającym rozwój zawodowy. Z kolei zapracowani menedżerowie odnajdą tu techniki do wykorzystania w pracy z zespołem.